Krav og sikkerhet

Bane NOR skal levere Europas sikreste jernbane. Bane NORs samarbeidspartnere og leverandører forventes derfor å holde en høy standard innen sikkerhet og kvalitet.