Banepodden

Hør mer om jernbanens miljøfortrinn og hvordan mer på skinner setter mindre spor.

Lytt til podkast

Nå setter Bane NOR høye krav til utslippskutt

Å kjøre tog er utslippsfri og grønn transport. Å bygge og vedlikeholde jernbane har kostnader for klima og miljø. Derfor vil vi halvere utslippene innen 2030.

Mer på skinner setter mindre spor

10
Gram CO2-utslipp fra tog pr. passasjer pr.km. Stor elbil: 27 gram
90%
Reduksjon av klimagassutslipp tilknyttet transport fra 1990-2050 iht. EUs mål
15
Tonn daglig reduksjon av CO2-utslipp etter etablering av knutepunkt i Bjørvika
0,1%
Jernbanens andel av samlede klimagassutslipp fra transportsektoren
3%
Jernbanens andel av bebygd areal

Derfor er toget barnefamiliens beste venn

Mer på skinner setter mindre spor. Det betyr ikke bare at tog gir mindre CO2-utslipp, men også tryggere skoleveier, sunnere omgivelser og grønnere oppvekstmiljø. Det er godt nytt for familien Skare Andersen.

Hvorfor fortjener pendlere og miljøet mer tog?

Tog er den mest klimaeffektive måten å reise på. Derfor er vi sikre på at naturen sender en hilsen til alle som pendler med tog til og fra jobb.

Hvorfor er miljøbevisste så glade i toget?

Vi jobber hele tiden for at flere kan ta mer tog. Det gir oss ekstra motivasjon at vi samtidig jobber for en bærekraftig framtid. Motivasjon får vi også fra ekte togentusiaster. Sånne som Thale.

Europa ser til Bane NOR for en bærekraftig utvikling

Bane NOR ligger helt i front med en bærekraftig teknologi på jernbanen i Europa. Her kan du lese hvordan.

Gods på bane - fra trailer til tog

For å nå klimamålene, må gods flyttes fra vei til bane. Les hvordan vi jobber for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Vi forbedrer og moderniserer for at flere kan ta mer tog

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Muligheter for mange når Dovrebanen blir bedre

I 2021 fylte Dovrebanen hundre år. Fram mot neste jubileum skal strekningen rustes opp slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Les hva gode knutepunkt kan bety for deg, nå og i fremtiden

Gode knutepunkt skaper gode liv

En effektiv og moderne jernbane gir 1,7 millioner mennesker på Østlandet stadig nye muligheter. Utvikling av gode knutepunkt der folk både kan bo og jobbe, skal bidra til at enda flere utnytter mulighetene.

Sykkelhotell, sparkesykkel og flygende teppe

Med trygg parkering for sykler og andre tohjulinger øker stasjonen sin verdi som knutepunkt.

Perle pendler

Nicolas Perle er fra Finnmark. Der har de ikke tog. Nå er toget blitt en viktig del av livet han vil leve.

Joanne mellom byen og landet

Noen pendlerliv er mer kontrastfylte enn andre. I Joannes liv har pendling mellom ulike interesser blitt en livsstil.

Silkeføre på Ski

Et godt knutepunkt skal gi en følelse av flyt. Derfor er silkeføre et ideal for nye Ski stasjon – ikke bare på grunn av ordspillet.

Banepodden

Hør hva vi gjør for at flere kan ta mer tog.

Lytt til podkast

Eventyret ved elva

Drammen er en askepott blant byer. Eventyret fortsetter, med toget i en hovedrolle.