Østfoldbanen blir aldri den samme

Med åpning av Follobanen blir Østfoldbanen nå mye raskere og mer stabil etter modernisering av spor og teknologi. Det fortjener alle de reisende.

20 km av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski går i Blixtunnelen, som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel. Illustrasjon: Bane NOR

Østfoldbanen får en nødvendig modernisering

Østfoldbanen, som åpnet i 1879, er en av de viktigste og mest benyttede banestrekningene i landet. Det er ingen hemmelighet at strekningen har vært plaget av veldig mange feil, som igjen har gitt dårlig punktlighet. Problemene skyldes i stor grad en betydelig økning i antall togavganger på en eldre infrastruktur. Men nå er det lys i enden av tunellen.

«Punktligheten skal opp og reisetiden ned. Reisetiden mellom Oslo og Ski halveres til 11 minutter»

Oslo-Ski på 11 minutter - bedre punktlighet og kortere reisetid

– Nå skjer det et virkelig stort løft for alle som reiser med Østfoldbanen, forteller Stine Undrum, leder for utbygging i Bane NOR.

– Åpning av Follobanen sammen med innføring av nye, digitale løsninger skal sørge for en mye bedre togreise i Østfold i årene som kommer. Punktligheten skal opp og reisetiden ned. Reisetiden mellom Oslo og Ski halveres til 11 minutter. Det fortjener alle de reisende på denne strekningen.

Dobbeltspor - nå dobler vi antall jernbanespor

Undrum lover at allerede nå til sommeren, skal hovedtunnelen, Blixtunnelen, settes i prøvedrift. Etter en periode med testkjøring vil det komme en ruteplanendring i desember som innebærer at den nye Follobanen endelig kan settes i drift. Når dette komplekse prosjektet er koblet sammen med resten av nettet ved Oslo, vil det bli mulig å kjøre fire jernbanespor mellom Oslo S og Ski stasjon.

– I Bane NOR jobber vi hele tiden for å modernisere og forbedre for at flere kan ta mer tog, forteller Stine Undrum.

– Vi har allerede i mange år arbeidet med Follobanen-prosjektet for å gi de reisende på Østfoldbanen et mye bedre tilbud. Dette er et unikt prosjekt som kommer veldig mange reisende til gode. Vi dobler antall jernbanespor og kan da øke antall avganger. Utbedringen gir også bedre muligheter for internasjonale avganger på sikt.

I byggingen av Follobanen har vi tatt i bruk den fremste teknologien for bygging og drift. 

Snart kobles dette komplekse prosjektet sammen med resten av nettet ved Oslo S, og det blir klart for testkjøring gjennom nye Follobanen.Forbedringer helt inn til Oslo S

 Follobanen vil styrke lokaltogtilbud på Østfoldbanen betraktelig. Med hurtige «matetog» skal de reisende komme seg raskt og «sømløst» mellom bo- og arbeidssted. Samtidig ivaretar vi de lokale stasjonene og lokalområdene nær hovedstaden. I tillegg til den 20 km lange tunnelen, omfatter Follobaneprosjektet viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski. 

Banepodden

Lytt til Banepodden

Hør hvordan høyteknologiske løsninger og nye utbyggingsprosjekter gir deg mer punktlige tog og bedre reisehverdag.

Gå til podkast

Nasjonal transportplan - InterCity, utvikling helt til Halden

Follobanen er den største forbedringen på det som i Nasjonal transportplan omtales som den indre InterCity-strekningen. Når dette prosjektet er avsluttet skal arbeidet fortsette for å gjøre tog til den mest effektive reisemåten for reisende. Første etappe er byggingen av et nytt fullverdig dobbeltspor fra Oslo til Moss og en helt ny jernbanestasjon i Moss sentrum. Prosjektet er i gang og kalles Sandbukta–Moss–Såstad. Så fortsetter arbeidet videre ned til Halden på det som kalles den ytre InterCity-strekningen.

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Foto: Glenn Lund/Bane NOR

Bedre reisetider - Oslo, Ski, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden

– Første tog på nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta–Moss–Såstad skal etter planen gå i desember 2024, forteller Stine Undrum. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Storsatsingen, som skal gi kortere reisetid og mulighet for flere avganger på hele Østfoldbanen, inkluderer også seks nye stasjoner: Ski, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

– For alle som tålmodig har reist med Østfoldbanen de siste årene, er det bare å glede seg til et mye bedre reisetilbud i årene som kommer, avslutter Stine Undrum.

For de reisende betyr dette fra 2022

  •  Flere direkte-avganger mellom Oslo-Ski.

  • Dagens togtilbud (linje R20, L21, L22) overføres fra indre Østfoldbanen til Follobanen.

  • Togene sør for Ski får 10 minutters kjøretidsbesparelse.

  • Reisende med Follobanen vil få halvert sin reisetid mellom Oslo og Ski.

  • Rushtrafikk på bilveien mellom Oslo og Ski kan byttes ut med direktetog på Follobanen gjennom Blixtunnelen.

  • Bane NOR har åpnet en ca. 2 km lang tunnelstrekning som omfatter nye Kongshavntunnelen (ca. 1,4 km), sammenkoblet med en ny betongtunnel under Middelalderparken (650 m), 9. august 2021.

  • L21 (Moss-Oslo) får to tog i timen.

  • Betongtunnelen ligger nær Oslo S og blir nordre del av den fremtidige Blixtunnelen når nye Follobanen etter planen tas i bruk i 12.desember 2022.

  • Etter åpning av tunnelen mellom Sandbukta-Moss-Såstad i 2026, blir reisetid mellom Oslo og Moss på 30 minutter.

Muligheter for mange når Dovrebanen blir bedre

I 2021 fylte Dovrebanen hundre år. Fram mot neste jubileum skal strekningen rustes opp slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en storstilt fornyelse. Sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og teknologi sørge for mer punktlige tog og en bedre hverdag for de som reiser.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast