Kontaktpersoner for anskaffelser

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til anskaffelser i Bane NOR.

  • For generelle spørsmål kontakt direktør anskaffelser, Cathrine Loennecken
  • For spørsmål knyttet til et spesifikt anskaffelsesområde kontakt ansvarlig kategorileder
  • For spørsmål knyttet til bestillinger kontakt logistikk@banenor.no
  • Har du en idé til innivative løsninger? Send ideen din til Innovasjonssporet, vårt mottaksapparat for forslag til innovative løsninger fra leverandører og hvordan bli leverandør til Bane NOR 

Anskaffelser 

Cathrine Loennecken
Direktør Anskaffelser
Claes Halvardsson
Leder Materiell og konserntjenester
Fredrik Kirsebom
Kategorileder Jernbaneteknikk entrepriser - Fornyelse, Direktør Driftsanskaffelser
Jan Erik Breivik
Kategoriansvarlig Administrative avtaler, Leder Rammeavtaler (tjenester og materiell)
Knut Andreas Myklebust
Leder Teknologianskaffelser
Christian Rennesund
Leder Logistikk

Utbyggingsprosjekter

Martin Rosenlund
Direktør Kontrakt og marked
Morten Sigvardsen
Ansvarlig Leverandør og marked
901 18 565
Stian Ekornaas
Kategorileder Jernbaneteknikk prosjekt - Utbygging
Anders Linnestad
Kategorileder Underbygning
Morten Sigvardsen
Fungerende kategorileder Rådgivning og prosjektering

Eiendom

Petter Heide Larsen
Seksjonssjef Anskaffelse og kontrakter

Ny terminalmodell for godstrafikk

Eirik Fure
Prosjektleder, Leder marked- og kundeutvikling, Godstrafikk
 468 44 360
Kristian Falkgård
Kontraktsrådgiver
415 21 503