Anskaffelser

Bane NOR er avhengig av gode leverandører for å utvikle, bygge, drifte og forvalte det norske jernbanenettet.