Velkommen til markedsdag for Østlands-området

Bane NOR har flere kontrakter i østlandsområdet som skal ut på markedet i løpet av året som kommer. Prosjektdirektør Bettina Sandvin inviterer derfor til digital markedsdag for prosjektområde Utbygging Øst 30. mars.

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

- Vi har flere interessante prosjekter som trenger rådgiver eller entreprenør, og jeg gleder meg til å vise dem frem, sier prosjektdirektør Bettina Sandvin.
- Det gjelder prosjekter i Oslo-regionen, på Østfoldbanen og Kongsvingerbanen, og det er god variasjon i både størrelse og kompleksitet på prosjektene.

Mange prosjekter i og rundt Oslo

I Osloregionen er det mye som skjer. I prosjektet Retningsdrift Brynsbakken er rådgiveranskaffelse ute i markedet. På Grorud stasjon skal det bygges nytt ventespor, og det er forventet at rådgiveranskaffelse blir utlyst i andre kvartal i år.

Det er også planer for universell utforming på de store stasjonene Asker, Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S. Dette er et prosjekt som ligger litt frem i tid, sier Bettina Sandvin.

- Universell utforming på fire store knutepunkt blir selvfølgelig en stor og viktig jobb. Derfor vil jeg gjøre oppmerksom på at dette er noe som er på gang. Men vi er på et så tidlig stadie av planleggingen at jeg ikke kan si noe om når arbeidene skal begynne. Jeg lover å holde markedet oppdatert, sier Sandvin.

Det skal også innføres nye togsett på lokaltoglinjene L1 (Oslo S-Strømmen) og L2 (Oslo S-Ski). Totalentreprise med samspill for oppgradering av åtte stasjoner på Hovedbanen og Østfoldbanen er ute i markedet, med frist for prekvalifisering 30. mars. Men det skal også utføres arbeider på stasjoner på Drammen- og Spikkestadbanen, og vi regner med å lyse ut rådgiverkontrakt i andre eller tredje kvartal.

Kongsvingerbanen og Østfoldbanen

På Østfoldbanen kommer prosjektet Ny avgreining Østre linje til å kunngjøre en rådgiverkontrakt i løpet av de nærmeste månedene. Dette er et stort prosjekt, som er planlagt som en totalentreprise.

Det store prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad skal utlyse flere kontrakter fremover. Det gjelder blant annet en utførelsesentreprise for Kransen Nord og en rådgiverkontrakt for Togparkering Moss, som begge utlyses i løpet av 2023. Flere kontrakter blir utlyst i 2024/2025.

På Kongsvingerbanen er det en rekke tiltak som skal gjennomføres. Det er allerede ute en rådgiverkontrakt for de fire første tiltakene, med frist om å søke deltagelse 17. mars. Vi forventer at anskaffelse av entreprenør vil skje i 2024. Når det gjelder arbeidet med tømmerterminal og togparkering i Kongsvinger, så regner vi med å gå ut med en rådgiverkontrakt neste år.

- Sett av 30. mars!

Bane NOR ønsker å invitere bransjen til digital markedsdag, for å dele flere detaljer om jernbaneprosjektene som er på gang på Østlandet. Prosjektdirektør Bettina Sandvin sier hun håper på god interesse.

- Når jeg ser på helheten, så synes jeg at det er mange interessante prosjekter, som bør passe både store og små rådgiverbedrifter og entreprenører. Vi kommer selvsagt til å informere markedet underveis om hver enkelt kontrakt, men 30. mars har man mulighet til å få en samlet presentasjon, så det er bare å sette av datoen og melde seg på hos oss!

Her finner du påmeldingsskjema