Arendalsbanen

Arendalsbanen er 36 kilometer lang fra Nelaug til Arendal. Banen er knyttet sammen med Sørlandsbanen på Nelaug og dens hovedoppgave er å gi forbindelse til og fra Arendal for Sørlandsbanens tog. Banen har elektrisk drift.

På Nelaug er det forbindelser med Sørlandsbanens tog retning Oslo og Kristiansand/Stavanger. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Togene på Arendalsbanen kjøres som tilbringertog til alle togavgangene på Sørlandsbanen. I tillegg har banen en funksjon i lokaltrafikken i området. Banen følger Nidelva sørover og går på en flott steinhvelvsbru over Bøylefossen og gjennom Froland og Blakstad til Rise. Fra Rise går banen rett østover gjennom Stoa ut til Arendal stasjon.

Arendalsbanen har åtte togavganger i hver retning. På Nelaug er det forbindelse videre retning Oslo og Stavanger med de fleste av Sørlandsbanens tog.  Banen ble åpnet for trafikk i 1910  som en smalsporet bane for å gi forbindelser innover i landet fra Arendal under navnet Treungenbanen. Første strekning var Arendal – Åmli og i 1913 åpnet banen videre til Treungen i Telemark. Da Sørlandsbanen ble åpnet til Nelaug i 1935 ble Arendalsbanen omlagt til normalspor. Nord for Nelaug er den sju kilometer lange strekningen opp til Simonstad beholdt som sidespor.

Modernisering
I 1996 ble strekningen Nelaug – Arendal åpnet for elektrisk drift. I 2008 ble det åpnet en ny holdeplass på Stoa i Arendal. Holdeplassen ligger i et område med kjøpesentre og næringsvirksomhet. I 2015 ble Arendalsbanen utstyrt med fjernstyring og automatisk togkontroll med hastighetsovervåking (FATC).

Se også: Arendalsbanens stasjoner
Arendals stasjon. <strong> Foto: njål Svingheim </strong>

 Tog på Arendalsbanen ved Blakstad. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>