Baner (A - Å)

 • Meråkerbanen

  Meråkerbanen er 70,69 kilometer lang fra Hell stasjon på Nordlandsbanen til riksgrensen mot Sverige. Opprinnelig er Meråkerbanen navnet på hele strekningen Trondheim – Storlien. Banen åpnet i 1881 og ga normalsporet forbindelse fra Trondheim til det svenske jernbanenettet. Det er vedtatt i Stortinget at banen skal få elektrisk drift.

 • Nordlandsbanen

  Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er vår lengste hovedstrekning og er knyttet sammen med Dovrebanen i Trondheim og Meråkerbanen på Hell. Nordlandsbanen går gjennom et svært vekslende terreng og klima, fra kystterreng via innlandsbygder til høyfjell. Den sørligste delen av Nordlandsbanen, strekningen Trondheim – Steinkjer kalles ofte for ‘Trønderbanen’.

 • Ofotbanen

  Ofotbanen er 43 kilometer lang fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige. Banen har der forbindelse med det svenske jernbanenettet. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Banen er også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge. Ofotbanen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger.

 • Randsfjordbanen

  Randsfjordbanen er 53,99 kilometer lang fra Hokksund til Hønefoss. Banen har forbindelse med Sørlandsbanen i Hokksund, Roa- Hønefossbanen og Bergensbanen i Hønefoss. Opprinnelig utgjorde Randsfjordbanen hele strekningen Drammen – Randsfjord (89,6 km). Banen fungerer i dag som forbindelsesbane til og fra Bergensbanen.

 • Raumabanen

  Raumabanen er 115 kilometer lang fra Dombås til Åndalsnes. Banen er knyttet sammen med Dovrebanen på Dombås. Åndalsnes er banens endestasjon og knutepunkt for gods- og persontrafikken til og fra Møre og Romsdal. Raumabanen går gjennom et landskap som veksler fra fjellbygdene lengst nord i Oppland til den dramatiske naturen ned Romsdalen og under Trollveggen ut til fjorden ved Åndalsnes.

 • Rørosbanen

  Rørosbanen er 382 kilometer lang og går fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er knyttet sammen med Dovrebanen på Hamar og Støren og med Solørbanen på Elverum. Rørosbanen har for en stor del en gunstig trasé og en betydelig lavere fjellovergang enn Dovrebanen.

 • Solørbanen

  Solørbanen er 93,6 kilometer lang fra Kongsvinger til Elverum. Banen er knyttet sammen med Kongsvingerbanen og med Rørosbanen. Solørbanen følger Glommas østside det meste av veien gjennom Solør. Banen er en viktig forbindelsesbane for godstrafikken.

 • Spikkestadbanen

  Spikkestadbanen er 13,5 kilometer lang og går fra Asker gjennom Heggedal og Røyken til Spikkestad. Banen var opprinnelig en del av Drammenbanen.

 • Sørlandsbanen

  Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. Banen er knyttet sammen med den 42 kilometer lange Drammenbanen (Oslo S – Drammen).

 • Vestfoldbanen

  Vestfoldbanen er 129 kilometer lang fra Drammen til Porsgrunn. Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten.