Baner (A - Å)

 • Arendalsbanen

  Arendalsbanen er 36 kilometer lang fra Nelaug til Arendal. Banen er knyttet sammen med Sørlandsbanen på Nelaug og dens hovedoppgave er å gi forbindelse til og fra Arendal for Sørlandsbanens tog. Banen har elektrisk drift.

 • Bergensbanen

  Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Banen er knyttet sammen med Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen i Hønefoss. Banen følger Hallingdalen opp til Hardangervidda, når sitt høyeste punkt (1237 moh) vest for Finse, før den går nedover mot Vestlandet forbi Myrdal og følger Raundalen ned til Voss. Fra Voss går banen langs fjordene ut til Bergen. Banen bærer preg av det dramatiske landskapet den går gjennom.

 • Bratsbergbanen

  Bratsbergbanen er 44 kilometer lang fra Porsgrunn til Nordagutu. Banen har forbindelse med Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Bratsbergbanen går gjennom Porsgrunn og Skien før den tar innover i Telemark gjennom Valebø til Nordagutu på Sørlandsbanen.

 • Dovrebanen

  Dovrebanen er 485 kilometer lang fra Eidsvoll til Trondheim. Banen går nordover gjennom Hamar, Lillehammer og Gudbrandsdalen før den ved Dombås klatrer opp og over Dovrefjell til Hjerkinn, ned Drivdalen til Oppdal og videre til Støren og Trondheim. Banen ble åpnet i sin helhet i 1921 og fikk elektrisk drift i 1970.

 • Drammenbanen og Askerbanen

  Drammenbanen er 42 kilometer lang fra Oslo S til Drammen. Hele banen har dobbeltspor. På strekningen mellom Lysaker og Asker er det bygget to nye spor i tillegg for bedre kapasitet og høyere hastighet. De to nye sporene benevnes Askerbanen.

 • Flåmsbana

  Flåmsbana er 20,4 kilometer lang fra Myrdal stasjon på Bergensbanen til Flåm ved Aurlandsfjorden. Flåmsbana er landets mest utpregede turistbane og er blant Norges mest besøkte og kjente turistattraksjoner både på grunn av den dramatiske naturen og banens spesielle linjeføring for å forsere de store høydeforskjellene.

 • Follobanen

  Follobanen åpnet for trafikk søndag 11. desember 2022. Dette halverer reisetiden mellom Ski og Oslo S, til 11 minutter.

 • Gardermobanen

  Gardermobanen er 64 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er Norges første høyhastighetsbane og er knyttet sammen med Hovedbanen på flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll.

 • Gjøvikbanen

  Gjøvikbanen er 123,5 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen går gjennom Nordmarka, over Hadeland til Toten og Gjøvik. Gjøvikbanen åpnet i 1902 og ble elektrifisert i 1963. Til vanlig har banen kun persontrafikk nord for Roa. Sør for Roa benyttes banen av mange av Bergensbanens godstog og kapasiteten på denne strekningen er for liten i deler døgnet.

 • Hovedbanen

  Hovedbanen er 68 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er knyttet sammen med Gardermobanen flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll. Hovedbanen er landets eldste jernbanestrekning.