Planoverganger: Nyttig informasjon

På jernbanen finnes det i dag mange planoverganger. Planoverganger på riks- og fylkesveger er sikret. Planoverganger kan være sikret med bom og/eller lys- og lydsignaler. På private veger finnes det også planoverganger som ikke har annen sikring enn skilt og/eller grind.

Uavhengig av type planovergang er det viktig at du er forsiktig, og følger skilt og lyssignaler på stedet. Det er ikke lov å krysse om det kan komme et tog!

Bane NOR ønsker å legge ned alle usikrede planoverganger. På denne siden kan du lese mer om planoverganger, hvordan de er sikret og hvordan vi jobber for å legge ned og sikre alle planovergangene.