Kurs og kompetanse

For å kunne levere produkter eller tjenester til Bane NOR må leverandøren tilfredsstille våre krav til kompetanse og kunne dokumentere dette.