Nytt lokomotiv bedrer godskapasiteten i Norge

De nye lokomotivet takler den tøffe norske naturen, krever mindre energi, kan bidra til færre forsinkelser på jernbanenettet og kan frakte mer gods.

Oskar Stenstrøm (t.v.) og Bengt Fors. Foto: Morten Brakestad.

Green Cargo er først ut i Norge, og blant de første i hele Europa, med to nye godslokomotiver av typen Eurodual, som har to motorer (elektrisk og diesel). Denne kombinasjonen gjør at togene kan gå på hele jernbanenettet i Norge, spare energi og ta godstrafikken et betydelig skritt framover. 

Har en umiddelbar effekt

Lokomotivene er levert av sveitsiske Stadler og egner seg godt for norske vintre og norsk topografi.

– Som infrastrukturforvalter er vi veldig positive til at en sentral godsoperatør investerer i nytt og topp moderne lokomotiver. Det gir umiddelbart en effekt – både på kapasiteten og effektiviteten i godstrafikken. Dette er med på å styrke konkurransefortrinnet til gods på bane, sier godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm.  

Bidrar til bedre punktlighet 

Bane NOR har som mål å tilrettelegge for lengre og tyngre tog, men krevende topografi og manglende kjørestrøm er en utfordring. - Denne typen lokomotiv kan redusere risikoen for at det blir stående fast og dermed bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, legger Stenstrøm til.

Øker kapasiteten på jernbanen

Administrerende direktør i Green Cargo Norge AS, Bengt Fors, ser fram til at de nye lokomotivene tas i bruk innen kort tid. Med sine seks akslinger skiller trekkraften til lokomotivet seg positivt ut. Der hvor to fire-akslede elektriske lokomotiver har vært nødvendig for å dra et godstog, kan nå ett Eurodual-lokomotiv trekke toget alene. 

– Sterkere lokomotiv gir oss muligheten til å kjøre både lengre og tyngre godstog framover, og er en viktig brikke for å kunne flytte mer godstrafikk over fra veg til jernbane. Et normallastet godstog tilsvarer rundt 20 lastebiler med henger. Med Eurodual-lokomotiv kan vi øke dette med 50 prosent, forteller en stolt Bengt Fors. 

Mer miljøvennlig løsning

Green Cargo kjører hver dag seks godstog tur-retur mellom Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.  

– Å frakte gods på jernbane er energibesparende og miljøeffektivt. Vi som jobber med dette har en stor påvirkningskraft på både miljøet og på hvilken transportløsning kunden velger, avslutter Bengt Fors.

Publisert av: