Tømmerterminaler

 • Atna

  Atna tømmerterminal ligger på Atna stasjon på Rørosbanen i Stor-Elvdal kommune.

 • Auma

  Auma tømmerterminal ligger ved Auma stasjon på Rørosbanen i Tynset kommune.

 • Berg

  Berg stasjon ligger på Østfoldbanen mellom Ingedal og Halden. Terminalen har spor for lasting og lossing av containere og tømmer. Området kalles Haldenterminalen, og eies av Ringstad Næringsutvikling AS.

 • Borgestad

  Borgestad mellom Porsgrunn og Skien er ikke i drift som tømmerterminal. Området benyttes av Norsk Jernbanedrift AS.

 • Borregård

  Borregård er en privat tømmerterminal som ligger ved Sarpsborg stasjon, og benyttes av Borregård AS til lossing av sine tog.

 • Brandval

  Brandval er en privat tømmerterminal på Solørbanen, som betjener Bergene Holm AS. Terminalen er ikke i drift i dag.

 • Braskereidfoss

  Braskereidfoss tømmerterminal er en del av industriområdet ved Braskereidfoss stasjon på Solørbanen.

 • Bø tømmerterminal ligger ved Bø stasjon i Bø kommune.

 • Flesberg

  Flesberg tømmerterminal ligger på Numedalsbanen ved tidligere Flesberg stasjon. Moelven Numedal AS har også sportilknytning til stasjonen.

 • Follum

  Follum er en privat tømmerterminal for Follum fabrikker. Terminalen ligger på linjen til Hen, nord For Hønefoss.