Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Prosjektet for kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen skal tilrettelegge for to tog i timen på Trønderbanen. Gjennom dette skal det regionale kollektivtilbudet styrkes og binde Trøndelag sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

Arbeidet er delt inn i flere mindre prosjekter som alle tar for seg større og mindre tiltak som er nødvendig.

Illustrasjonsbilde fra Stavne-Leangenbanen. Foto Ole Martin Wold Bane NOR