Elverum tilsving

Prosjektet skal legge til rette for etablering av forbindelse/sammenkobling mellom Rørosbanen og Solørbanen. Dette vil gjøre at togene slipper å snu på Elverum stasjon og dermed øke kapasiteten og redusere kjøretiden for gods-/tømmertransport på Solørbanen og Rørosbanen.

Reguleringsplan fra Bane NOR er vedtatt i Elverum kommunestyre. Prosjektet er ikke del av vedtatt NTP og det er derfor usikkert når en eventuell bygging kan starte opp.

2019
2020
2022
  • Oktober: Planprogram til politisk behandling
  • Juni: Oversendelse av planforslag til kommune for første gangs behandling
  • Oktober/november: Offentlig ettersyn/Høring av planforslag
  • Februar: Reguleringsplan vedtatt i Elverum kommunestyre