Planprosessen fra A til Å

Bane NOR planlegger store og mindre utbyggingsprosjekter. Vi skal bygge nye jernbanespor, togparkeringer og andre anlegg. Det gjør vi for å gi reisende flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. 

Planlegging og utbygging av store jernbaneprosjekter er krevende prosesser, som ofte tar mange år. Det kan være vanskelig å vite hvor langt et prosjekt er kommet i dette løpet, hvilke muligheter naboer og berørte har til å bli hørt og få sagt sin mening, og når de viktigste beslutningene blir fattet.

På denne siden får du informasjon om hele planleggingsløpet som fører frem til byggestart og deretter et ferdig jernbaneanlegg.