Punktlighetsstatistikk

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2021) Mål 2022 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 90,3% 90,0% 91,6% 87,0% 88,4% 84,9%
Flytogets ankomst til Gardermoen 94,8% 95,0% 97,7% 90,8% 93,0% 86,9%
Rushtid i Oslo 84,8% 85,0% 94,0% 81,9% 83,1% 76,3%
Alle godstog (uten malmtog) 79,9% 80,0% 83,0% 74,0% 76,6% 77,0%
Avgang fra Alnabru (godstog) 83,9% 90,0% 77,3% 81,0% 79,5% 81,8%
Regularitet (persontog) 95,1% 97,0% 97,5% 94,8% 95,7% 92,9%

Sist oppdatert: 26.09.2022

Sist oppdatert: 26.09.2022

Sist oppdatert: 26.09.2022