Nasjonal transportplan

Jernbanen er en viktig del av løsningen på fremtidens transportbehov. Bane NOR jobber for et bedre togtilbud med flere avganger og kortere reisetid, slik at flere kan reise med tog.