Postmottak i Bane NOR

Bane NOR har en sentral arkivtjeneste som har ansvar for vårt felles postmottak. Her håndterer vi alle typer innkommende post til konsernet.

For privat næringsliv og privatpersoner

Offisiell post til Bane NOR skal sendes til vårt felles e-postmottak: postmottak@banenor.no

Ønsker du å sende oss post per brev, benytt vår sentrale postadresse:

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 Hamar

For offentlige virksomheter

Vi benytter eFormidling og alle offentlige virksomheter kan benytte denne kanalen for dialog med oss.

Faktura

Bane NOR benytter elektronisk handelsformat (EHF)
Vårt org.nr. er 917082308   

Innsynsbegjæringer, offentlig journal, postjournal

Vi publiserer offentlig journal via nettstedet einnsyn.no, som er en felles tjeneste for offentlig sektor.

Dersom dokumenter ikke kan leses av postlistene kan du be om innsyn via vårt felles e-postmottak: postmottak@banenor.no