Åpne data: Få togtidene gratis på nett og skjermer

Informasjon om togtrafikken kan gjøres tilgjengelig i dine eksterne kanaler, helt gratis. Vi tilbyr eksterne brukere å benytte våre åpne data.

Bane NOR har ansvaret for drift, fornying og vedlikehold av togtrafikken. Derfor har vi til enhver tid oppdatert informasjon om alle togavganger i våre datasystemer.

Denne sanntidsinformasjonen er basert på SIRI-protokollen (Service Interface for Realtime Information). Dette er en tjeneste for virksomheter som vil gi ansatte, kunder eller besøkende en ekstra service, ved å vise togavganger fra nærmeste togstasjon.

Norwegian License for Open government Data (NLOD) er en lisens laget med tanke på tilgang til åpne data fra statlige etater.

Kom i gang

Last ned lisenser og dokumentasjon.zip