Åpne data fra Bane NOR

Bane NOR tilbyr eksterne brukere å benytte data fra Bane NOR. Dataene som tilbys kan være til nytte for andre enn Bane NOR og er ansett som åpne data.

Norwegian License for Open government Data (NLOD) er en lisens laget med tanke på tilgang til åpne data fra statlige etater. Denne lisensen blir benyttet for alle tjenester for åpne data som Bane NOR tilbyr.

NLOD generell lisensavtale finner du i menyen til høyre.Åpne data vi tilbyr:

Trafikkdata fra Bane NOR

Vi tilbyr eksterne brukere å benytte deler av innholdet for trafikkinformasjon på internettsidene. Det betyr at informasjon om togtrafikken kan gjøres tilgjengelig i eksterne tjenester, helt gratis. Dette er data som viser rutetider og sanntidsinformasjon om togtrafikken.

Bane NOR har ansvar for styring av togtrafikken og det foreligger til en hver tid oppdatert informasjon om alle tog i våre datasystemer. Sanntidsinformasjonen er basert på SIRI-protokollen (Service Interface for Realtime Information). Tjenesten er ment for eksterne brukere som ønsker å gi denne typen informasjon som en del av sin service på sine nettsider.

Monitorvisning

Ønsker du å vise samme informasjon på en monitor som det som finnes på din jernbanestasjon, er dette enkelt tilgjengelig ved bruk av informasjonen i vedlegget «Introduction to RTD.pdf», som du finner i høyre marg.

Tjenesten er gratis, og den er i hovedsak myntet på bedrifter og institusjoner som ønsker å vise togtider i sine publikumsarealer.