Aktuelt

 • Åpnet Europas mest moderne trafikkstyringssentral i Oslo

  En splitter ny trafikkstyringssentral er åpnet i Oslo, og er et teknologisk kraftsenter i navet av norsk togtrafikk. "En viktig brikke i arbeidet med å nå klimamålene våre", sier Oslos byråd for miljø og samferdsel.

 • Tema: Bommen går ned for deg

  En småbarnsfamilie er ute å kjøre. En kvinne er langt ute på viddene. Tre unge menn er på bærtur. Lite aner de at toget lurer.

 • Tema: Ti flotte turer langs nedlagte baner – og to til

  Kan du tenke deg å kombinere jernbane- og kulturhistorie med flotte naturopplevelser og god mosjon til fots eller på sykkel i sommer? Her gir vi deg noen gode tips til turer du kanskje ikke hadde funnet selv.

  Det gamle vanntårnet på Gaukås er ett av mange bevarte kulturminner langs den nedlagte Treungenbanen. Les mer om dette og andre turforslag her.
 • Bane NOR forklarer: ERTMS og signalsystem

  Vi fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi skal erstattes med databaserte ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land.

  Bane NOR fornyer signalanleggene og erstatter dagens utdaterte teknologi med databaserte ERTMS. Her kan du lese mer om ERTMS og hva det er.
 • Bane NOR forklarer: ATC – Automatisk togkontroll

  ATC betyr ”Automatic Train Control” og er Bane NORs system for hastighetsovervåking av tog.

 • TEMA: Rallarvegen

  Rallarvegen er den gamle anleggsveien til Bergensbanen, som åpnet i 1909. I dag er den en av Norges mest populære sykkelveger. (Foto: Marius Arnesen, haugastol.no)

 • Bane NOR forklarer: Slik fungerer jernbanen

  Jernbanedrifta er eit komplisert samspel mellom spor, signalanlegg, kontaktleidning og toga. Her kan du kort sjå korleis dette samspelet fungerer.

  Jernbanedrifta er eit komplisert samspel mellom spor, signalanlegg, kontaktleidning og toga. Her kan du kort sjå korleis dette samspelet fungerer.
 • Bane NOR forklarer: Fakta om solslyng

  Her finner du en nærmere innføring i solslyng-fenomenet.

 • Bane NOR forklarer: Jernbanen og kulden

  I perioder med streng kulde kan det oppstå problemer for jernbanedriften og forsinkelser for kundene. Problemene har sin årsak i mange ulike faktorer og det er vanskelig å forutsi hvor de oppstår, men med god beredskap kan driftsproblemer som følge av streng kulde og mye snø reduseres vesentlig.

  Her brøyter Bane NOR i skogen på Numedalsbanen. Foto: Bane NOR
 • Bane NOR forklarer: Sviller

  Er ikke en sville bare en sville? Det korte svaret er nei. Det lange svaret er langt og komplisert. Her følger en enkel forklaring.