Arbeid på jernbanen på Østlandet påsken 2023

Færre tar toget når det er felles ferietid. Da bruker Bane NOR anledningen til å utføre arbeid i og ved jernbanesporet.

Baneservice på jobb på Oslo S. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Gjennom Oslo S passerer det mer enn 1000 tog i døgnet. Det sliter på infrastrukturen, og krever jevnlig vedlikehold. I tillegg til vedlikeholdet er det flere store byggeprosjekter på gang på Østlandet som krever arbeid i og ved sporet over flere uker. I påsken og til sommeren blir det derfor buss for tog i forbindelse med arbeid blant annet i Drammen, Moss og på Follobanen. Arbeidet gjøres når mange har ferie og færre pendler til studier eller jobb.

- Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør når passasjerene må bruke buss for tog. I år fullfører vi også arbeidet med Follobanen, som gjør at de reisende fra neste år slipper å bytte tog på Oslo S, forklarer Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Beregne god tid

Samarbeid med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen når vi stenger for togtrafikk. Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt og sammen sørger vi for at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning samtidig. Allikevel er det viktig å minne om at endret reiseopplegg kan være annerledes enn man er vant til.

- Reisen kan ta lenger tid og avgangstiden kan være litt annerledes. Med ekstra busser som skal ut i trafikken, kan det også bli travelt på veiene rundt stasjonene på Østlandet, sier Hansen og legger til at det er lurt å sjekke detaljene for reisen i forkant. Togselskapene kan ha ulike stasjoner hvor de har overgang mellom tog og buss, forklarer han.

For oppdatert informasjon om din reise, se reiseplanleggerne til Entur og togselskapene. Når du er klar til å reise kan du også finne sanntidsinformasjon i NÅ-appen, som du kan laste ned gratis.

Hva skal gjøres i påsken og sommeren 2023?

Utover vedlikeholdsarbeid er det mye arbeidsaktivitet på våre største byggeprosjekter.

Drammen: I påsken starter arbeidet med å rive halvparten av sporene på Drammen stasjon, som er starten på arbeidet som fortsetter i sommer. Da skal blant annet sporene som går vestover fra stasjonen legges om. Det gjøres for å kunne bygge nedkjøringen til den nye Drammenstunnelen der sporene går i dag.

Rett øst for stasjonen bygges en undergang til elvepromenaden for Drammen kommune. Her skal vi få på plass en såkalt kulvert under jernbanesporene.

Det skal foregå arbeid på Drammen stasjon fram til høsten 2025. I den perioden vil det kun være tre spor i bruk på stasjonen. Det fører til større endringer i togtrafikken gjennom Drammen. Skal du ut å reise med toget bør du derfor sjekke reiseplanleggerne til togselskapene for oppdatert informasjon om ditt tog.

Du kan lese mer om arbeidet som skal gjøres i Drammen i påsken her!

Follobanen: På Follobanen har det pågått mye arbeid de siste ukene etter at banen måtte stenge i desember. Et flere ukers testprogram går mot slutten og vi jobber nå mot åpning søndag 5. mars. Samtidig ønsker vi å varsle at vi er nødt til å stenge igjen i noen dager i påskeferien. Dette er arbeid som har vært planlagt i lang tid, lenge før vi møtte på problemene i desember.

Grunnen til at vi holder stengt i påskedagene er at vi skal klargjøre for arbeidet som skjer i sommerukene når jernbanespor skal kobles til Oslo S og Follobanen. Follobanen er bygget med stor fleksibilitet. Det betyr at trafikk skal kunne nå alle de 19 sporene inne på Oslo S. I sommerukene 2023 sluttfører vi det planlagte arbeidet som legger til rette for en gjennomgående reise på Follobanen gjennom Oslotunnelen.

I år skal det være sommerarbeid i kun fire uker på Follobanen og i Blixtunnelen. I den perioden, med unntak av en uke med buss for tog, kjøres det noen togavganger på Østfoldbanens lokallinje.

Du kan lese mer om arbeidet på Ski stasjon i påsken her!

Du kan lese mer om arbeidet på Oslo S i påsken her!

Moss: I Moss bygges det 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss. Arbeidet er godt i gang og i påsken skal det gjøres jernbaneteknisk arbeid fra Sandbukta til Kurefjordveien. På Moss stasjon blir det omlegging av vann- og avløp, og på Ås stasjon skal vi gjøre generiske kontroller og jernbaneteknisk arbeid.

Det pågår ikke arbeid som påvirker trafikken i Moss i sommer.

Her stenger vi påsken 2023:

Mellom Asker/Brakerøya og Sande/Mjøndalen: 1. april til og med 9. april
Mellom Ski og Mysen/Rakkestad: 1. april til og med 9. april
Mellom Oslo S og Ski/Rygge: 6. april til og med 9. april
Mellom Oslo S og Lillestrøm (Hovedbanen): 6. april til og med 9. april (gjelder kun lokaltog L1)

Her stenger vi sommeren 2023:

Det kommer mer informasjon om sommerens trafikkavvik i løpet av mai.

Mellom Asker/Brakerøya og Stokke/Mjøndalen: 24. juni til og med 6.august
Mellom Oslo S og Holmlia (Østfoldbanen): 1. juli til og med 5. juli
Mellom Oslo S og Ski (Follobanen): 1. juli til og med 30. juli
Enkeltsporet drift mellom Oslo S og Ski (Østfoldbanen): 6. juli til og med 30. juli (medfører innstillinger og lenger kjøretid)
Oslo S helstengt fra lørdag kveld til søndag morgen: 8.-9. juli, 15. – 16. juli, 22. – 23. juli, 29. – 30. juli
Mellom Oslo S og Gjøvik: 7. august til og med 20. august
I tillegg skal Bane NOR arbeide på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar 7. oktober til 15. oktober

Her finner du en oversikt over planlagt arbeid på jernbanen i 2023.

Kontaktpersoner:
Bane NOR: Pressevakt, telefon 916 56 565
Vy: Kommunikasjonssjef Siv Egger Westin, telefon 920 29 932 eller pressevakt telefon 88 00 10 00
Statens vegvesen: Kommunikasjonsrådgiver Erik Larsstuen, telefon 958 42 248
Ruter: Pressevakt, telefon 400 01 518
Flytoget: Kommunikasjonsrådgiver Anette Fossum, telefon 452 76 851
Go-Ahead: Pressevakt, telefon 474 87 738
SJ Norge: Informasjonssjef: Hilde Lyng, telefon 916 72 135