Jordfeilen på Oslo S funnet

Etter omfattende feilsøking ble årsaken til jordfeil-utfordringene på Oslo S funnet og utbedret i femtiden på mandag.

Oppdatert mandag 19. september klokken 14.00. 

Relerommet for togtrafikken på Oslo S. Foto: Bane NOR

Oslo S ble friskmeldt i 05-tiden mandag. Togselskapene etablerte ordinært rutetilbud så raskt de kunne og mandag ettermiddag gikk trafikken som normalt igjen. 

- Det har vært frustrerende at det tok så lang tid å finne feilen, men fordi jordfeilen ikke var konstant, men feilsøkingen vært denne gangen svært krevende. Arbeidet har hele tiden hatt høyeste prioritet, sier områdedirektør Lars Berge i Bane NOR. 

Så lenge årsaken til jordfeilen ikke var funnet, besluttet man å redusere trafikken for å unngå større forsinkelser og innstillinger. Trafikken gikk på alle linjer, men frekvensen ble redusert for ikke å overbelaste infrastrukturen. Dette førte til fulle tog, spesielt i rushtiden. 

– På vegne av Bane NOR vil jeg beklage de ulempene som dette medførte. Når feilen bare opptrer sporadisk og i noen sekunder, er feilsøkingen uhyre vanskelig. Det viste seg å være et sammenfall av flere omstendigheter som utløste feilen, sier  Lars Berge.

Hvorfor oppstår det problemer på Oslo S?

Bane NOR bruker flere forskjellige anlegg av ulik alder. Noen er av nyere dato og styres av datamaskiner, mens andre er såkalte releanlegg som går helt tilbake til 60-tallet. Signalanlegget på Oslo Sentralstasjon er Norges største, og basert på releteknologi. Anlegget er fra 1977 og har vokst vesentlig i omfang siden den gang. I tillegg har trafikkbelastningen økt vesentlig, noe som gjør at releene må operere oftere enn opprinnelig. Anlegget er planlagt utskiftet i 2026.

Anlegget på Oslo Sentralstasjon har i størrelsesorden 160.000 relekontakter som jobber kontinuerlig 24/7/365 med å sikre togtrafikken. Det er i denne «høystakken» at feilen befinner seg, og hvor våre montører leter etter feilen. Når en slik feil «kommer og går» er den vanskelig å finne. Våre montører jobber suksessivt med å kontrollere del etter del av dette store anlegget for å finne og utbedre feilen.

Ved en feil må vi manuelt søke opp og rette feilen blant alle disse komponentene.

Hva er jordfeil?

Jordfeil er en isolasjonssvikt eller annen feil i det elektriske anlegget eller på elektrisk utstyr. Problemet oppstår når strømledninger kommer i kontakt med jordede deler eller i direkte kontakt med en jordleder. 

Dermed kommer strømmen på avveie og går dit den ikke skal, noe som kan være farlig for mennesker og føre til skader i det elektriske anlegget. Skjer det en jordfeil på Oslo S. får togene rødt lys av sikkerhetshensyn. 

I bolighus har man en jordfeilmelder som gir signal om dette inntreffer for å ivareta personsikkerheten (strømgjennomgang).

På jernbanen har signalanleggene jordfeilmelder på tilsvarende måte, men disse skal ivareta trafikksikkerheten, dvs. at de skal sikre at tog ikke får «grønt» lys når de ikke skal ha det.    

Jordfeil har i hovedsak to nivåer:

1) Jordfeil som er «permanent»: Dette er feil som er enklere å finne fordi det konstant går strøm til jord, noe som gjør det lettere å måle seg fram til feilen.

2) Jordfeil som «kommer og går»: Dette er feil som er vanskelig å finne fordi det kun går strøm til jord «av og til».