Vestfoldbanen

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, gjennomgår Vestfoldbanen omfattende forbedringer. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal bli sammenhengende dobbeltspor igjennom Vestfold. 

I desember 2019 og januar 2020 startet utbyggingen av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen, og Nykirke-Barkåker.  Begge prosjektene har planlagt åpning sommeren 2025. Når disse parsellene er ferdig bygd ut har vi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo. 

Bane NOR planlegger også nye dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik, en strekning som iht gjeldende Nasjonal transportplan skal stå ferdig innen 2032. 

Bygging
1
timer
Ny reisetid Oslo S - Tønsberg
4
Tog i timen
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1992
1993
1998
2010
2011
2012
2016
2018
2019
2025
2032
  • Moderniseringen av Vestfoldbanen starter med jernbaneutredningen for Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Kobbervikdalen - Skoger åpnes
  • Nytt dobbeltspor Skoger - Holm åpnes