ERTMS

Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. ERTMS står for European Rail Traffic Management System. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og, på sikt, mer kapasitet. Det nye signalsystemet skal tas i bruk trinnvis på de forskjellige banestrekningene frem mot 2032.

Planlegging
28
mrd.
Budsjett
2023
år
Neste strekning med ERTMS
~400
Kjøretøy som må utrustes med ERTMS
2032
år
ERTMS ferdig installert
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2032
 • Regjeringen beslutter innføring av ERTMS i Norge
 • Jernbaneverket etablerer prosjektet ERTMS nasjonal implementering
 • Bombardier Transportation starter bygging av ERTMS på Østfoldbanens østre linje.
 • ERTMS settes i drift på Østfoldbanens østre linje
 • Oppstart av kvalitetssikring (KS2)
 • Kjøretøyseierne involveres i planleggingen
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Tilbudsforespørsel sendes ut på markedet
 • Forberedende arbeider langs Nordlandsbanen
 • Kvalitetssikring (KS2) fullført
 • Evaluering av tilbud og forhandlinger
 • Forberedelser for signering av kontrakter
 • ERTMS-løsningen tilpasses den norske jernbanen
 • Forberedende arbeider langs Bergensbanen
 • Kontrakt signert med Thales (TMS), Siemens (Signalling System) og Alstom (Onboard)
 • Åpning av testlinjen Roa-Hønefoss
 • Testtogene bygges om
 • Forberedende arbeider langs Gjøvikbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen (inkludert Flåmsbana og Randsfjordbanen)
 • Forberedende arbeid på strekningen Oslo - Ski og Skøyen - Asker, Bergensbanen (inkludert Flåmsbana og Randsfjordbanen) og Røros- og Solørbanen.
 • Siemens installerer komponenter til ERTMS i sporet på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen.
 • Alstom bygger om tog for Nordlandsbanen og Gjøvikbanen
 • Nordlandsbanen og Gjøvikbanen skulle åpne i 2022, men er utsatt grunnet den globale forsyningssituasjonen og utfordringer med å få bygd om nok tog
 • ERTMS tas i bruk på Gjøvikbanen (Roa–Gjøvik)
 • ERTMS tas i bruk på Nordlandsbanen (Grong–Bodø)
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Drammenbanen, (Asker) – Drammen – Hokksund
 • ERTMS tas tidligst i bruk på Rørosbanen og Solørbanen
 • ERTMS tas tidligst i bruk på Bergensbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Vestfoldbanen, (Drammen) –Tønsberg
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Østfoldbanen, Oslo–Ski
 • ERTMS tas i bruk på Oslo S og strekningen Oslo S - Asker
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Ofotbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på strekningen Kleverud - Åkersvika
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på strekningen (Trondheim) - Grong, inkludert Meråkerbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Sørlandsbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på strekningen Grefsen - Roa
 • ERTMS installert på de fleste jernbanestrekninger i Norge