Hvor er toget? Se togkart i sanntid

Her kan du følge bevegelsene til alle tog i Norge. Ved hjelp av kartet kan du se hvor alle togene som er i trafikk på hele jernbanenettet befinner seg.

Togkartet viser passasjer- og godstog i Norge. Underlagsdata er hentet fra ruteplan og oppdatert med sanntidsinformasjon fra kunde- og trafikkinformasjonssystemet i Bane NOR.

Tilgang til alle funksjoner i Togkart

Togkart slik det vises på denne nettsiden kan ha noen begrensninger. Klikk her for full tilgang til alle funksjoner i Togkart.

NB! Sikkerhetsvarsel

Det kan være tog på sporet som ikke vises i kartet (f.eks. arbeidstog og tomme tog). Vi minner derfor om at det er forbudt å ferdes langs jernbanelinja og krysse spor utenom anviste planoverganger. Kartet må ikke brukes til vurdering av sikkerhet ved kryssing av spor.

Simulerte bevegelser

Togkartet simulerer togbevegelsene mellom stasjonene, det betyr vi ikke ser toget nøyaktig der det befinner seg til enhver tid. Togkart får data fra mange ulike kilder og når disse sammenstilles gir dette et godt bilde av togets posisjon og bevegelser. 

Hvor kommer dataene fra?

Togkartet får data som brukes til simulering av togbevegelsene fra informasjonssystemet SIRI. SIRI sammenstiller og videreformidler trafikkinformasjon fra Bane NORs Kunde- og Trafikkinformasjonstjenester. Dataene som denne tjenesten benytter seg av kommer fra ruteplanen,  automatisk trafikkinformasjon fra togstyringssystemene (sanntidsdata), og manuelle oppdateringer fra Jernbaneverkets togekspeditører og toginformatører. I framtiden vil også GPS-koordinater brukes der dette er tilgjengelig.

SIRI benytter åpen standard for kommunikasjon med andre tjenester, og gir også informasjon til appen Togtider og RTD-tjenesten (Monitorvisning i nettleseren).