Aktiviteter/kampanjer på stasjoner

Ønsker du å gjennomføre en aktivitet eller kampanje på en stasjon? Her finner du informasjon om søknadsfrister og hvordan du søker.

Søknad
Søknad om aktivitet på en stasjon må sendes til kundesenteret på e-post eller via kontaktskjema. Hvis søknaden blir godkjent vil du få en skriftlig tillatelse som du må ha med på stasjonen.

Søknadsfrister

Søknadsfrister avhenger av størrelsen og varigheten til aktiviteten:

 • Aktiviteter av begrenset omfang, med få effekter og varighet på en dag eller mindre (f.eks. stand). Søknadsfrist: 1 uke
 • Aktiviteter av større omfang og varighet. Søknadsfrist: 2 uker
 • Filmopptak: Søknadsfrist: 2 uker.
 • Aktiviteter på Oslo Sentralstasjon: Søknadsfrist: 10 virkedager. 

 

Søknadens innhold 

 • Hvem er dere og hva ønsker dere å gjøre?
 • Hvilken stasjon ønsker dere å benytte?
 • Hvilket område på stasjonen? Om dere ønsker at Bane NOR foreslår et egnet sted på stasjonsområdet, skriv dette i søknaden. 
 • Dato, starttidspunkt og sluttidspunkt.
 • Hva er formålet med aktiviteten? (politisk, reiserelatert virksomhet, filming eller annet)
 • Hvordan vil aktiviteten gjennomføres? (stand, visuelle bevegelige effekter, lydeffekter og/eller annen beskrivelse av planlagt aktivitet) 
 • Hvor mange personer vil delta?
 • Eventuelle andre behov (parkering, oppriggingsbehov, strømtilgang)
 • Kontaktperson for aktiviteten (navn og telefonnummer) 
 • Ved aktivitet på plattform: Ønsker dere å settes i kontakt med godkjent hovedsikkerhetsvakt?

Søknad om filmopptak skal i tillegg inneholde:

 • Beskrivelse om hvordan filming er tenkt gjennomført
 • Filmens budskap

Togreisende står fritt til å fotografere med håndholdt fotoutstyr på stasjonsområdene, i henhold til stasjonens gjeldende regelverk og retningslinjer. Fotografering for privat bruk er unntatt søknadsplikt. Har du spørsmål, ta kontakt med Bane NOR Kundesenter.