Har toget ditt fått ny avgangstid og nytt nummer?

Søndag 11. desember innfører vi linjenummer og linjekart for persontog på alle togstrekninger i Norge. Samtidig endrer vi linjenumrene på Østlandet, og det blir flere ruteendringer og nye avganger. Les om hvordan dette kan påvirke deg og din toghverdag.

Flere ruteendringer på Østlandet

Det har hittil ikke eksistert en samlet oversikt over persontogtilbudet i Norge. Jernbanedirektoratet har definert de ulike togkategoriene og står for avtalene med persontogselskapene.

- Vi har besluttet en standardisering av persontogkategoriene og har samarbeidet med Bane NOR i arbeidet med å lage enklere og mer tydelige linjekart for hele landet, forteller Camilla Maurud i Jernbanedirektoratet.

Dette er Direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR, Victor Hansen, svært fornøyd med.

- Det er en stor forbedring som vil hjelpe de reisende å få et bedre overblikk over tilbudet, bekrefter Hansen.

- Med et økende togtilbud og endringer i stoppmønster på flere linjer, vil de nye linjenumrene fremheve egenskapene for de ulike linjene og bidra til at fjerntog (F) assosieres med lange distanser og få stopp, og lokaltog (L) med korte avstander og hyppige stopp, utdyper Hansen. Flytoget (FLY) synliggjør at primærtilbudet er til/fra Oslo Lufthavn.

Til nå har betegnelsen ikke alltid vært enkle å forstå, eksempelvis har vi hatt togruter med ulikt stoppmønster og egenskaper som har hatt samme betegnelse, som for eksempel lokaltog og regiontog. Nå ryddes det opp i dette og de nye betegnelsene er disse:

  • L betyr Lokaltog. Dette er tog som kjører korte strekninger med mange stopp. (Eksempel: Oslo S – Ski på gamle Østfoldbanen)
  • R betyr Regiontog. Dette er tog som har færre stopp (Eksempel: Oslo S – Moss via Follobanen)
  • RE betyr Regionekspresstog. Dette er raske tog på mellomlange strekninger (Eksempel Oslo S – Halden)
  • F betyr fjerntog. Dette er tog på de lange strekningene. (Eksempel: Oslo S – Bergen)
  • FLY betyr flytoget som er en egen kategori til og fra Oslo Lufthavn, Gardermoen

Søndag 11.desember åpner Follobanen. Det gir de reisende på Østfoldbanens østre og vestre linjer hyppigere avganger mellom Ski og Oslo S, kortere reisevei og endret stoppmønster.

De nye linjenumrene kommuniserer disse endringer på en systematisert måte og tydeliggjør at reisende som tar lokaltog (L) mellom Oslo S og Ski kan forvente stopp på alle lokalstasjoner, mens reisende som tar regiontog (R) mellom eksempelvis Oslo S og Moss eller Rakkestad får færre stopp underveis.

Veien videre

Innføring av nytt linjenummerkonsept og åpning av Follobanen er starten på et bedre togtilbud og en tydeligere kommunikasjon om togtilbudet.

- Det er mye å se frem til når flere strekninger får et bedre togtilbud og endringene som gjøres får frem hovedegenskapene til de forskjellige linjene. Vi gleder oss til å ta i bruk det nye konseptet som forenkler kommunikasjonen til de reisende og sørger for en enhetlig fremstilling av togtilbudet på tvers av kanaler», avslutter Hansen.

Les mer om rutetider på togselskapenes nettsider

Se de nye linjekartene