Spikkestadbanen

Spikkestadbanen er 13,5 kilometer lang og går fra Asker gjennom Heggedal og Røyken til Spikkestad. Banen var opprinnelig en del av Drammenbanen.

Heggedal stasjon. (Foto: Terje Borud)

Da Drammenbanen i 1973 ble omlagt i forbindelse med den nye tunnelen gjennom Lieråsen ble den gamle banen nedlagt fra Spikkestad via Lierbyen og Kjellstad til Brakerøya stasjon. Strekningen fra Asker ut til Spikkestad ble samtidig beholdt for lokaltrafikk.

Spikkestadbanen har nå halvtimesruter og strekningen inngår i lokaltogpendelen L1 Lillestrøm - Oslo S - Asker - Spikkestad. Banen er vesentlig modernisert og oppgradert de senere årene med oppgradert signalsystem og omfattende modernisering og oppgradering av stasjonene Heggedal og Spikkestad.