Østfoldbanen, Østre linje

Østfoldbanens Østre linje er 78,9 kilometer lang fra Ski til Sarpsborg. Banen går gjennom Indre Østfold via Askim, Mysen og Rakkestad og har i Sarpsborg forbindelsesspor direkte videre mot Halden. Østre linje ble åpnet i 1882 og fikk elektrisk drift i 1958. Banen er fra 31.august 2015 i drift som landets først med nytt signalsystem, ERTMS.


Østfoldbanens Østre linje er Jernbaneverkets erfaringsstrekning for det nye signalsystemet ERTMS. Fra 31.august 2015 er banen i ordinær drift som landets første med det nye systemet. 

Trafikk og trasé

Østfoldbanens Østre linje har i dag stor persontrafikk på strekningen Ski – Mysen. Noen avganger går til/fra Rakkestad i rushtiden. For øvrig tjener banen som avlastningsbane for godstrafikken på vestre linje ved planlagte arbeider på denne og ved større driftsavvik. 

Tilstand og tiltak

Jernbaneverket legger opp til en modernisering av Østfoldbanens østre linje slik at den blir i stand til å ta imot en økende trafikkmengde. Banens sporstandard har gjennom de senere årene blitt gradvis forbedret gjennom systematisk vedlikehold. Kontaktledningsanlegget er gammelt, men er fornyet på flere banens stasjoner. Sommeren 2014 ble stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen modernisert. 

Spydeberg stasjon. Her er det faste togkryssinger. Overgangsbrua skal stå ferdig i løpet av neste år. 

Målsetting

Østfoldbanen Østre linje skal være en attraktiv og konkurransedyktig transportåre fra Indre Østfold og Akershus mot hovedstadsområdet. Banen kan også spille en større regional rolle som en forbindelse fra Indre Østfold mot Sarpsborg og Fredrikstad, samt en avlastningsbane for Vestre linje i godstrafikken.

Tiltak på lang sikt

Nødvendige tiltak for godstrafikken slik at banen kan bli attraktiv som avlastningsbane for Vestre linje.

Fakta:

·         Banelengde: 78,96 km

·         Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 11

·         Elektrisk drift: 1958

·         ERTMS system