Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

I første omgang er det strekningen frem til Tønsberg (indre InterCity-strekning) som gjennomgår størst modernisering. Foto: Bård Haug

Vestfoldbanen strekker seg fra Drammen til Tønsberg og videre til Porsgrunn og Skien. Dette er den togstrekningen i landet som frakter flest passasjerer i dag. Men potensialet er fortsatt stort. For å legge til rette for økt fart og flere avganger gjennomgår Vestfoldbanen som en del av Intercity utbyggingen nå omfattende forbedringer. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi de reisende på Vestfoldbanen et bedre tilbud.

Banepodden

Lytt til Banepodden

Hør hvordan høyteknologiske løsninger og nye utbyggingsprosjekter gir deg mer punktlige tog og bedre reisehverdag.

Gå til podkast

Togreiser skal bli enklere, raskere og med bedre punktlighet

– Det er et stort pendlerbehov og et stort arealpress med tanke på boligutvikling både i Vestfold og Telemark, forteller Stine Undrum, leder for utbygging i Bane NOR.

– Her trenger vi å forbedre for at flere kan ta mer tog og for at flere kan bo der de vil og jobbe der de må. Det gjenstår nå kun to biter for et sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Drammen. Det vil gi mye bedre kapasitet på hele linjen og vesentlig bedre punktlighet og pålitelighet.

Dobbeltspor fra Oslo til Drammen og Tønsberg

Rundt årsskiftet 2019/2020 startet utbyggingen av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen, og Nykirke-Barkåker.  Begge prosjektene har planlagt åpning sommeren 2025. Når disse parsellene er ferdig bygd ut har vi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, og vi kan kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg stasjon og Oslo S. Kapasiteten på hele linjen vil økes betraktelig og punktligheten vil bli mye bedre.

Stasjonen ved Holmestrand er et av stoppene langs vestfoldbanen som har gjennomgått en omfattende endring og modernisering under utbyggingen av vestfoldbanen.

I desember 2016 åpnet en helt nye Holmestrand stasjon, som er blitt flyttet inn i Holmestrandfjellet. Stasjonen har universell utforming og nye dobbeltspor.

 

Intercity-tog fra Skien mot Oslo i Nasjonal transportplan

Strekningen Drammen–Tønsberg ligger innenfor det som kalles indre InterCity. Fra Tønsberg går banen videre til Skien. Dette kalles ytre InterCity. Her driver Bane NOR nå et omfattende planarbeid med mål om i første omgang å starte bygging av nytt dobbeltspor fra Stokke til Sandefjord. Dette ligger inne som en del av neste seksårsperiode i Nasjonal transportplan (NTP2022).

«Vi kan kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo. Kapasiteten på hele linjen vil økes betraktelig og punktligheten vil bli mye bedre.»

Kortere reisetid, flere avganger, bedre punktlighet og pålitlighet

– Målet er at tilbudet skal bli vesentlig bedre også fra Sandefjord og Skien, men dette vil ta noe mer tid, forteller Stine Undrum.

– Likevel blir tilbudet stadig bedre for hvert prosjekt vi ferdigstiller, fordi vi kan ta ut effekter hele veien. Det gjelder ikke minst kortere reisetid, men også antall avganger og punktlighet. Det betyr mye for folk og bidrar samtidig til å skape bo- og arbeidsmønstre som gagner hele samfunnet.

Forbedringer på Vestfoldbanen

  • Vestfoldbanen er den InterCity strekningen som frakter aller flest passasjerer.

  • Målet med utbyggingen er å kunne kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg og to tog i timen mellom Skien og Oslo

  • Nykirke-Barkåker inkluderer også nye Horten stasjon, den erstatter dagens Skoppum stasjon

  • Drammen stasjon oppgraderes og får seks spor til plattform

Muligheter for mange når Dovrebanen blir bedre

I 2021 fylte Dovrebanen hundre år. Fram mot neste jubileum skal strekningen rustes opp slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en storstilt fornyelse. Sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og teknologi sørge for mer punktlige tog og en bedre hverdag for de som reiser.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast