Derfor er toget barnefamiliens beste venn

Mer på skinner setter mindre spor. Det betyr ikke bare at tog gir mindre CO2-utslipp, men også tryggere skoleveier, sunnere omgivelser og grønnere oppvekstmiljø. Det er godt nytt for familien Skare Andersen.

Mette og Jon bor på Kolbotn utenfor Oslo med to barn på to og fem år. De bruker begge toget til og fra jobben i Oslo sentrum. I tillegg har de som så mange andre valgt å investere i el-bil. Et valg som ifølge dem selv føltes som et fint bidrag for å kutte familiens totale klimaavtrykk.

Likevel har jernbanen et betydelig klimafortrinn framfor el-bil når det kommer til CO2-utslipp, ifølge Framtiden i våre hender. Deres beregninger viser at tog som går på strøm kun slipper ut 10 gram CO2 per passasjer per kilometer. Tilsvarende tall for en mellomstor el-bil er 21 gram og en stor elbil 27 gram. Så Mette og Jon kan ha god samvittighet som velger toget til jobb. Da slipper de i tillegg også køen inn mot Oslo i morgenrushet, og ikke minst når de skal hjem for å hente i barnehagen. Det setter de begge stor pris på.

– Jeg er veldig glad i elbilen vår, men til og fra jobb foretrekker jeg toget, forteller Mette Andersen.

Det er ikke bare når det gjelder CO2-utslipp toget har et fortrinn sammenlignet med andre transportmiddel.  Skinnebasert transport er også vesentlig mer arealeffektivt enn vei. Biltrafikk krever unødvendig mye plass i forhold til kapasitet – både fordi hvert kjøretøy krever sin plass og fordi utnyttelsesgraden gjerne er lav i rushtidene.

Jernbanens miljøfortrinn:

  • Det klart mest klimaeffektive transportmiddelet

  • Færre biler og mindre tungtransport på våre veier bidrar til tryggere oppvekstmiljø

  • Behov for mindre vei sparer plass til flere grønne lunger og tar vare på artsmangfold og dyrket mark.

Når det gjelder innvirkning på natur og miljø er jernbanen et skånsomt alternativ.
– I tillegg er effektive togstrekninger og gode knutepunkt med på å skape gode oppvekstmiljøer, forteller Jon-Erik Lunøe, leder for eiendomsutvikling i Bane NOR.

– Mindre bilbruk gir mindre svevestøv og behov for areal til bilvei. Ved å spare dette arealet oppnår vi også å bevare flere grønne lunger, samt å ta vare på artsmangfold og dyrket mark.

Færre biler på veien fører også til mindre kø, tryggere skoleveier og et redusert behov for parkeringsplasser, minner han om.

 

Toget skaper gode liv

Familien Skare Andersen bosatte seg på Kolbotn av flere grunner. Ikke minst fordi veien til Oslo sentrum og arbeidsplassen var kort. Tog er med på å gjøre veien enda kortere. Likevel er Mette tydelig på at punktlighet og hyppige avganger er vesentlig for at hun skal få hverdagen til å gå opp. Og for at hun skal fortsette å velge toget også i fremtiden.

– I Bane NOR har vi stor respekt for Mettes behov for forutsigbarhet, understreker Jon-Erik Lunøe. Derfor jobber vi hele tiden med å modernisere og effektivisere jernbanen for at flere skal velge toget. Bare da kan vi hente ut større miljøgevinst. Dessuten jobber vi mye for å flytte mer gods over på bane. Tungtransport på vei gjør våre veier mindre trygge, så vi skylder også alle barnefamilier og få mer gods vekk fra veiene. Derfor har Bane NOR som mål å erstatte 128 trailere i døgnet med togtransport.

Det er gode nyheter for familien på Kolbotn. I tillegg til å se de klima- og miljømessige fordelene med toget, så opplever de også at jernbanen og utviklingen av knutepunkt har gitt dem mulighet til å bo der de vil og jobbe der de må.

– Faktisk tror jeg ikke vi hadde valgt å bo akkurat her uten toget, sier Mette Andersen. Dessuten er stasjonen og området rundt med på å gjøre Kolbotn til et attraktivt sted i seg selv. Her har vi et lite sentrum med butikker, servicetilbud, barnehage og treningssenter. Ja, egentlig alt vi trenger for å leve et godt liv. Toget er sånn sett en viktig faktor i livet vårt på mange måter, avslutter Andersen.

Også når det gjelder innvirkning på natur og miljø bidrar jernbanen positivt

Ikke minst med tanke på hvilke miljø vi vil at våre barn skal vokse opp i og hvilken klode de skal arve

Banepodden

Banepodden

Hør mer om jernbanens miljøfortrinn og hvordan mer på skinner setter mindre spor.

Lytt til podkast

Hvorfor fortjener pendlere og miljøet mer tog?

Tog er den klart mest klimaeffektive måten å reise på. Derfor er vi sikre på at naturen sender en varm tanke til Thomas Slette og de andre togpendlerne.

Hvorfor er miljøbevisste så glade i toget?

I Bane NOR jobber vi hele tiden for at flere kan ta mer tog. Det gir oss ekstra motivasjon at vi da samtidig jobber for en bærekraftig framtid.