Follobanen vil bedre pendlerhverdagen

Pendlere og andre reisende vil kunne merke de positive effektene av et av våre største moderniseringsprosjekter hittil, når den åpner i februar.

Med flere og raskere avganger blir det blant annet lettere for pendlende studenter å ivareta studielivet både på og utenfor skolen. Foto: Bane NOR

Tilrettelegger for en enklere hverdag

Utbyggingen av Follobanen har pågått siden 2015. Prosjektet omfatter blant annet  utbyggingen av Nordens lengste jernbanetunnel, den største ombyggingen av sporområdet på Oslo S på 40 år og integrering av verdensledende mobilnett. 11. desember 2022 åpnes Follobanen, og reisende vil fra første dag oppleve flere av de positive effektene.

– Det første reisende vil kjenne på når vi åpner for togtrafikk i den nye Blixtunnelen er kortere reisetid mellom Ski og Oslo og flere avganger. Den nye reisetiden er reduseres med 10-11 minutter, som også betyr kortere reisetid for alle de andre som pendler med Østfoldbanen. Det blir jo fort en del timer å spare i løpet av et år, sier Eivind Aslaksen Hamre i Bane NOR.

Eivind Aslaksen Hamre i Bane NOR gleder seg til åpningen av Follobanen. Foto: Nicolas Tourrenc

Hamre har jobbet på prosjektet i hele 10 år. Han pendler selv med toget fra Vestby og han gleder seg derfor litt ekstra til Follobanen åpner i desember.

– Som pendler gleder jeg meg veldig til mindre forsinkelser inn til Oslo. Det vil bli enklere å planlegge hverdagen fremover og du kan være mer sikker på at du rekker barnehage eller overgang til busser og lignende. Det blir rett og slett enda enklere å velge toget.

Det å tilrettelegge for en enklere og mer fleksibel hverdag er også noe av grunnen til at Follobanen bygges og strekningen moderniseres. 

– Vi skal bedre hverdagen for de reisende, det er det det går på hele veien. Ved å bygge ut dobbeltspor og bygge ny stasjon på Ski åpnes det for bedre liv langs hele strekket. Det blir for eksempel kortere å reise fra Ski til Oslo sentrum enn fra Groruddalen, så det åpner også opp for at man lettere kan bosette seg lenger unna hovedstaden, men allikevel være nær.

Mer tog på skinner betyr mer tid med familien. Foto: Øivind Haug

Dette inkluderer prosjektet

Follobanen er et omfattende prosjekt. Hamre forteller at prosessen har vært unik:

– Det har vært et komplisert og tidkrevende arbeid. Det har krevd mye logistikk å bygge ut spor og plattformer uten å hindre togtrafikken for mye. Bare på nye Ski stasjon, som står ferdig nå, har vi blant annet bygget tre nye plattformer og fire spor. Dette er et så stort prosjekt at du opplever alle sider av en prosess, både utfordringer og morsomme øyeblikk.

Men nå nærmer vi oss altså å være ferdige med flere deler av prosjektet. Moderniseringen og utbyggingen av Follobanen inkluderer blant annet disse delprosjektene:

  • Utbyggingen av Blixtunnelen, hvor 20 km av det nye dobbeltsporet går, som dermed halverer reisetiden mellom Ski og Oslo
  • Middelalderparken ivaretas og oppgraderes som kulturelt møtepunkt i samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren
  • Ski stasjon har fått tre nye plattformer med fire nye spor, to store reisetorg, samt utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser
  • Oslo S forbedres gjennom den største utvidelsen av sporområdet på 40 år
  • Det bygges verdensledende anlegg for mobildekning som skal tas i bruk på Follobanen

– Flere av delprosjektene er nå ferdige eller i sluttfasen og det blir utrolig gøy når det skal tas i bruk. Fremtidens togreiser blir en mer effektiv, sømløs og pålitelig opplevelse som alle i Bane NOR er stolte av, mener Hamre.

Dette er «den nye» Middelalderparken

Når Norges lengste jernbanetunnel åpner i desember er også arbeidet i gang med en storstilt utvikling av «den nye» Middelalderparken i Oslo.

Dørene åpnes

4. okt. 2022 Dørene åpnes nå som Bane NOR moderniserer jernbanen med flere avganger og kortere reisetid. Les om alle oppgraderingene som kommer.

Dovrebanen: modernisering for kortere reisetid

Vi fortsetter og ruster opp Norges eldste bane slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Stian pendler med Drammenbanen hver uke

Stian har pendlet mellom Drammen og Oslo i flere år. Vi har tatt en prat med han om opp- og nedturene med pendlerlivet og om moderniseringen av jernbanen.

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en modernisering. Sammen med utbyggingsprosjekter skal ny teknologi blant annet sørge for bedre punktlighet for de som reiser.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Norge leder an på digital togsatsing

Norge leder an på digital togsatsing med det nye systemet "ERTMS". Slik skal vi oppgradere punktligheten for togtrafikken i hele Europa.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast