Norge leder an på digital togsatsing

Som første land i Europa innfører Norge nå et heldigitalt system for signalanleggene til hele landets togtrafikk. For reisende betyr dette en mer stabil jernbane med bedre punktlighet, økt sikkerhet og høynet kapasitet.

– Den nye og digitale jernbanen vi nå er i ferd med å igangsette er et stort steg inn i togfremtiden for både oss og våre reisende, forteller Sverre Kjenne, leder for drift og teknologi i Bane NOR.

Oppgraderingen han henviser til er det nye fellessystemet for togtrafikken i europeiske land kalt ERTMS. Det står for European Rail Traffic Managing System, som har til formål å oppgradere signalanleggene for togtrafikken i hele Europa. 

– Dette skjer som følger av en historisk satsing på modernisering av jernbanen, hvor Norge har høstet internasjonal anerkjennelse for å lede an i utviklingen.

Her testes systemet på et testtog på Mysen.

   

Foto: Bane NOR

Ett felles system 

For Norges del betyr oppgraderingen at hele 4000 kilometer med jernbane og over 300 stasjoner rustes for fremtiden. Dette inkluderer byggingen av et nytt signalanlegg, ombygging av hele 400 tog, nytt trafikkstyringssystem og et sentralt datasenter som styrer hele landets togtrafikk.

– Nå går vi fra å ha 336 anlegg og over 15 ulike signalanlegg til ett digitalt fellessystem. Det betyr at alle signaler nå styres fra én skjerm installert i hvert enkelt tog, godt hjulpet av sensorer vi har plassert rundt om. Dette reduserer mengden utstyr langs sporet og minimerer risikoen for feil, sier Kjenne, og legger til:

– Vi fjerner nærmere 40 prosent dagens av mulige feilkilder langs skinnegangen. Dette sikrer at flere tog går i rute og at mer presis informasjon gis til både reisende og operatører om statusen på hvert enkelt tog. Overordnet sikrer det en bedre opplevelse med jernbanen.

Det toppmoderne systemet vil gjøre togreising i Europa mye smidigere og mer pålitelig.

   

Foto: Bane NOR 

Alle norske tog skal oppgraderes med ny teknologi som styrer ERTMS-systemet. Foto: Bane NOR

Økt punktlighet og forutsigbarhet

Innen 2034 skal hele det norske jernbanenettet ta i bruk det nye digitale signalsystemet ERTMS. Det aller meste av arbeidet foregår uten stans i den normale togtrafikken, og vil samlet sikre en mer intelligent, sømløs og forutsigbar togtrafikk – til glede for alle:

– Det mest betydningsfulle med denne moderniseringen, er definitivt at hver enkelt reisende vil oppleve økt punktlighet og forutsigbarhet under reiser med tog. Dette skjer ved at vi går fra dagens papirbaserte rutiner og over til et datasystem for avansert ruteplanlegging, noe som minimerer feilkilder og bidrar til bedre håndtering av alle typer av uventede hendelser, sier Kjenne.

Ansatte får øve seg på det nye systemet i en simulator på vårt Campus Nyland, så de er trygge på hvordan det fungerer når systemet tas i bruk. Foto: Bane NOR

Lansering påvirket av krigen i Ukraina

De første strekningene som får gleden av å ta i bruk det moderniserte signalanlegget er Nordlandsbanen og Gjøvikbanen. Nøyaktig tidspunkt for lansering er på nåværende tidspunkt krevende å si, ettersom krigen i Ukraina og pandemien påvirker forsyningen av nødvendige varer og komponenter.

– Utsettelsen har ingen betydning for dagens togtilbud, men gjør at vi må vente enda litt til før vi får gleden av å se fordelene de nye systemene gir, sier Kjenne.

ERTMS - European Rail Traffic Management System

  • Et felles europeisk signalsystem som EU i over 20 år har jobbet med å utvikle og innføre. Målet er en mer konkurransedyktig jernbane.

  • Regjeringen besluttet i november 2012 å innføre det nye digitale signalsystemet, ERTMS, i Norge.

  • Forenkler transporten av personer og varer over landegrenser.

  • Bidrar til økt sikkerhet og standardisering av signalteknologien. Det åpner også for mer kapasitet på dobbeltsporede jernbanestrekninger.

  • Omfatter flere tekniske anlegg som sporveksler, kabler og veisikringsanlegg ved planoverganger.

  • ERTMS må også bygges inn i dagens tog, lokomotiver og arbeidsmaskiner. Det omfatter rundt 400 kjøretøy. 

  • Det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk forløpende. Hele Norge skal være dekket innen 2034

Follobanen vil bedre pendlerhverdagen

Snart åpner Follobanen mellom Oslo og Ski. For de reisende betyr det flere tog og kortere reise.

Stian pendler med Drammenbanen hver uke

Stian har pendlet mellom Drammen og Oslo i flere år. Vi har tatt en prat med han om opp- og nedturene med pendlerlivet og om moderniseringen av jernbanen.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en modernisering. Sammen med utbyggingsprosjekter skal ny teknologi blant annet sørge for bedre punktlighet for de som reiser.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Dovrebanen: modernisering for kortere reisetid

Vi fortsetter og ruster opp Norges eldste bane slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Dette er «den nye» Middelalderparken

Når Norges lengste jernbanetunnel åpner i desember er også arbeidet i gang med en storstilt utvikling av «den nye» Middelalderparken i Oslo.

Dørene åpnes

4. okt. 2022 - Dørene åpnes nå som Bane NOR moderniserer jernbanen med flere avganger og kortere reisetid. Les om alle oppgraderingene som kommer.

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast