Hvorfor fortjener pendlere og miljøet mer tog?

Tog er den klart mest klimaeffektive måten å reise på. Derfor er vi sikre på at naturen sender en varm tanke til Thomas Slette og andre som pendler med tog til og fra jobb hver dag.

Flere på skinner, setter mindre spor. Landets togpendlere bidrar derfor til bedre klima og miljø på veldig mange måter.

– Toget er for meg den enkleste måten og komme meg til og fra jobb. At det også er det mest bærekraftige alternativet er en fin bonus, sier den rutinerte togpendleren.

Noen ganger kan man bidra til noe godt for mange bare ved å gjøre et valg som ikke krever noe ekstra. Å pendle med tog er et slikt valg. Derfor er det viktigste Bane NOR kan gjøre å modernisere og tilrettelegge for at stadig flere velger toget. Thomas Slette, som har bodd i Tønsberg siden 2014, har alltid benyttet toget for å komme seg på jobb i hovedstaden. Han gjør det fordi han kan slappe av på vei til jobb og benytte tiden effektivt, samtidig som det er bra for samfunnet.

– Jeg er opptatt av å gjøre gode valg for klima og miljø, sier Thomas

– Men det blir enklere å ta disse valgene når det også er økonomisk gunstig og passer inn i det livet jeg har valgt å leve.

På samme måten som Thomas bidrar alle landets pendlere betydelig til et bedre klima og miljø. Svært mange av dem bruker InterCity-nettet på det sentrale Østlandet. Beregninger fra 2012 viser at et utbygd InterCity-nett vil en reduksjon i CO2-utslipp på 45.000 tonn per år, i tillegg til mindre belastning på veiene. Likevel er det er ikke bare selve togreisen som gjør toget til et bærekraftig transportalternativ. Ved å utvikle knutepunkt langs jernbanestrekningene og fortette rundt disse, kan vi lette presset på hovedstadsområdet og samtidig spare verdifulle naturområder og dyrket mark.

Pendlernes bidrag

  • Pendlere på tog reiser med den overlegne mest klimaeffektive transportformen

  • Toget slipper ut 10 gram CO2 per passasjer per kilometer. Tilsvarende tall for en mellomstor el-bil er 21 gram, for fly 133 gram

  • Reisende med toget sørger for mindre kø, null utslipp av mikroplast og svevestøv samt redusert nedbygging av natur og dyrkbar mark

Godt nærmiljø tilknyttet jernbanen

– Bjørvika i Oslo er et godt eksempel på hvordan et knutepunkt tilknyttet jernbanen sparer både klima og miljø, forteller Jon-Erik Lunøe, leder for Bane NOR Eiendom.

– Her er det nå etablert 12.500 arbeidsplasser, i tillegg til boliger, butikker og spisesteder. Det er svært få parkeringsplasser for bil. Denne lokaliseringen sentralt ved Oslo S sparer miljøet for 110.000 kjørte kilometer per dag, sammenliknet med om arbeidsplassene var spredt rundt i byen. Dette tilsvarer 15 tonn lavere CO2-utslipp hver dag, eller 60.000 flyreiser t/r Oslo–Bergen hvert år. 

Å utvikle knutepunkt bidrar positivt også når det gjelder å bevare grønne områder og artsmangfold. EUs klimapanel hevder at menneskelig påvirkning i dag truer over 1 million arter internasjonalt. Det er her jernbanen og Bane NOR kan bidra, understreker Jon-Erik Lunøe. Effektiv knutepunktutvikling, der vi fortetter der det allerede er bygd fra før, gjør at vi slipper å legge beslag på nye naturarealer.

Forbedringer gjør valget enda enklere

Pendlerne fortjener en mer effektiv og modernisert jernbane. Derfor er det gode nyheter at det skjer store forbedringer på alle de store jernbanestrekningene de neste årene. Snart skal det ta kun 55 minutter mellom Hamar og Oslo, mens den nye Follobanen skal ta folk fra Ski til Oslo S på 11 minutter. Slike forbedringer vil bidra positivt både for de som bor og jobber i området – og for klima og miljøet.

– Jeg gleder meg til at det snart skal gå fire tog i timen inn mot hovedstaden fra Tønsberg stasjon, sier Thomas Slette. Da blir det enda enklere for meg å komme meg til og fra jobb. Samtidig tror jeg bedre punktlighet og flere avganger vil friste enda flere til å velge toget i fremtiden. Jeg er ikke i tvil: Tog er vinn-vinn for både folk og miljø.

Også lokalt rundt de store jernbanestrekningene gir jernbanen store fordeler for de som bor og jobber her.

I tillegg til at pendlerne kan leve gode liv der de vil, og jobbe der de må, bidrar de også til mindre svevestøv, mindre trafikk og bevaring av grønne lunger

Banepodden

Banepodden

Hør mer om jernbanens miljøfortrinn og hvordan mer på skinner setter mindre spor.

Lytt til podkast

Hvorfor er miljøbevisste så glade i toget?

I Bane NOR jobber vi hele tiden for at flere kan ta mer tog. Det gir oss ekstra motivasjon at vi da samtidig jobber for en bærekraftig framtid.

Derfor er toget barnefamiliens beste venn

Mer på skinner setter mindre spor. Det betyr tryggere skoleveier, sunnere omgivelser og grønnere oppvekstmiljø. Det er godt nytt for familien Skare Andersen.