Hvorfor er miljøbevisste så glade i toget?

I Bane NOR jobber vi hele tiden for at flere kan ta mer tog. Det gir oss ekstra motivasjon at vi da samtidig jobber for en bærekraftig framtid. Motivasjon får vi også fra ekte togentusiaster. Sånne som Thale.

Hun har jobbet i Greenpeace, vært aktiv miljøpolitiker og prøver å gjøre bevisste miljøvalg i hverdagen. Når Thale Håmo sier hun er over gjennomsnittlig opptatt av miljø, så tror vi henne. Hvilket forhold har hun til toget?

– Du kan trygt kalle meg en togentusiast, slår hun fast uten videre. Og ikke bare fordi det er miljøvennlig. Det er min klare favoritt som framkomstmiddel uansett. Og sånn har det vært lenge – helt siden min mor og stefar tog meg med på overraskelsestur med toget til København da jeg var liten. Det er komfortabelt, jeg kan slappe av eller jobbe. Og så slipper jeg å bli bilsyk, som jeg har en tendens til. I Greenpeace var det policy å bruke tog på jobbreiser når vi kunne. Ofte brukte vi mindre tid enn med fly, fordi vi kom fra sentrum til sentrum. Når jeg i tillegg får god miljøsamvittighet, føles det ekstra godt.

Tog vinner på miljø

Thales gode samvittighet har solid støtte i fakta. Jernbanen er den transportformen som er mest skånsom mot klima og miljø – av flere grunner. Utbygd jernbane står for mindre enn 0,1 prosent av de samlede CO2-utslippene. I tillegg kommer flere andre miljøgevinster ved å frakte mer på skinner. Tog bruker langt mindre areal enn vei for å transportere samme mengde passasjerer og gods. Det betyr at både dyrket mark og artsmangfoldet i naturen blir tatt bedre vare på.

Så når Thale suser på skinner gjennom skogen eller forbi en blomstereng, er det greit å vite at jernbanen bare utgjør 3% av det bebygde arealet i Norge. Veier utgjør 38% og boliger 23%. Klimafortrinnet reduseres riktignok noe når elbilparken vokser. Men fortrinnet knyttet til areal, miljø og energi er fortsatt betydelig.

Derfor er toget det beste miljøvalget

  • Utbygd jernbane bidrar med kun 0,1% prosent av alle klimagassutslipp

  • Jernbanen legger beslag på bare 3% av alt bebygd areal i Norge. Tallet for veier er 38%

  • Dyrket mark og mangfoldet av arter blir tatt bedre vare på

Om Thale og andre miljøbevisste skulle trenge flere argumenter for å ta toget kan de for eksempel støtte seg til Framtiden i våre hender. De har laget en oversikt over de mest miljøvennlige måtene å reise på. Av de motoriserte reisemåtene kommer elektrisk drevne tog i Norden best ut. Vil du flytte deg med et enda lavere klimaavtrykk, må du gå eller sykle.

– Skal du flytte deg med mindre klimaavtrykk enn med tog som går på strøm må du gå eller sykle.

Drømmen om Europa

Skulle Thale ønske seg noe mer når det gjelder togtilbudet, så er det bedre forbindelser til utlandet. Drømmen er å kunne legge seg i en sovevogn i Oslo og våkne opp et sted på kontinentet. Mens det jobbes med saken, kan Thale vente i visshet om at også resten av Europa heier på toget.

I en artikkel fra mars 2021 viser det europeiske energibyrået (EEA) til to studier omkring transport og miljø. Konklusjonen er klar: Å reise med tog fører til klart minst utslipp av klimagasser sammenliknet med bil og fly. Rapportene viser at også i Europa er utslipp fra tog marginalt i forhold til andre transportformer. EU har store ambisjoner på miljøområdet, blant annet gjennom programmet som kalles The European Green Deal.

Målet for EUs European Green Deal er at klimagassutslippene fra transport skal være 90% lavere i 2050 enn i 1990. Jernbanen er avgjørende for få det til.

Målet for programmet er at klimagassutslipp fra transport skal reduseres med 90% i 2050 sammenliknet med 1990. At flere passasjerer og mer gods fraktes med jernbane blir avgjørende for å få det til.

En del av svaret

Vibeke Tegneby er ansvarlig for bærekraft i Bane NOR. Hun forteller at jernbanens miljøfortrinn betyr både et fokus og en forpliktelse.


–  Vi må jobbe bredt og grundig med bærekraft, understreker Tegneby. Men det er også viktig å ha et tydelig fokus. Med vårt miljøfortrinn er jernbanen en del av svaret på en av de største utfordringene verden står overfor. Dette fokuset gir oss samtidig en forpliktelse. Vi må styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere tar mer tog. Da må vi jobbe særlig på tre fronter: Vi må utvikle jernbanens miljøfortrinn videre, vi må sikre at togtilbudet er punktlig og forutsigbart, og vi må bidra til at det utvikles gode knutepunkt langs jernbanen.

– Jeg har et nostalgisk forhold til toget. Samtidig kan jeg ikke tenke meg en mer moderne måte å reise på.

Thale Håmo, togentusiast

Thale Håmo er glad for å høre om Bane NORs ambisjoner.
– Jeg har et nostalgisk forhold til toget, sier hun. Samtidig kan jeg ikke tenke meg en mer moderne måte å reise på. Jeg tror togets virkelige storhetstid ligger foran oss.

Miljøgevinstene ved å flytte mer transport over på tog er godt dokumenterte

Til sammen gir det gode utsikter for at jernbanen kan bli en stadig større plussfaktor i arbeidet for en bærekraftig framtid

Banepodden

Banepodden

Hør mer om jernbanens miljøfortrinn og hvordan mer på skinner setter mindre spor.

Lytt til podkast

Derfor er toget barnefamiliens beste venn

Mer på skinner setter mindre spor. Det betyr tryggere skoleveier, sunnere omgivelser og grønnere oppvekstmiljø. Det er godt nytt for familien Skare Andersen.

Hvorfor fortjener pendlere og miljøet mer tog?

Tog er den klart mest klimaeffektive måten å reise på. Derfor er vi sikre på at naturen sender en varm tanke til Thomas Slette og de andre togpendlerne.