Dørene åpnes

Vi åpner dørene for en ny og mer effektiv jernbane! Hvilke muligheter får du som reisende fremover?

Med flere avganger og mer presise togtider blir det mer tid til de du er glad i. Foto: Bane NOR

Det er noe som skjer når flere kan ta mer tog. Når reisetiden blir kortere, kommer alt nærmere. Dobbeltspor og flere avganger gjør at jobb, kunder og studier som var utenfor rekkevidde, plutselig er innenfor. Mer og bedre skinner gir flere og bedre muligheter.

Vi lanserer nå kampanjen «Dørene åpnes», fordi vi vil fortelle alle reisende om de forskjellige måtene vi moderniserer jernbanen på over hele landet – og hvilke positive effekter dette vil ha for deg som reiser og pendler. Vårt mål har vært og er fortsatt å åpne dører for nye muligheter, slik at du kan bo og jobbe hvor du vil og enklere kan møte de du er glad i, også i fremtidens reisehverdag.

Dette er noen av de større moderniseringsprosjektene vi jobber med akkurat nå:

Follobanen

Follobanen har vært et av våre største moderniseringsprosjekter gjennom et tiår – og nå nærmer vi oss endelig sluttresultatet! Prosjektet omfatter både nye Ski stasjon, Nordens lengste jernbanetunnel og verdensledende mobilnett, men hovedprosjektet er å legge nye dobbeltspor langs hele strekningen. Som reisende vil du allerede fra dag én kunne merke de positive effektene av denne oppgraderingen. Disse inkluderer 10-11 minutter kortere reisetid mellom Ski og Oslo, som også betyr kortere reisetid fra Østfoldbyene og inn til Oslo.

Med dobbelt så mange jernbanespor blir avganger på Follobanen mye mer forutsigbare og det åpner opp for flere avganger i timen. Dette vil gjøre det enklere å pendle både fra Østfold og Ski til Oslo. Ski får også en ny direktelinje til Oslo når Follobanen åpner for trafikk i desember 2022.

“Flere og mer forutsigbare avganger vil ha ekstremt stor betydning for alle som pendler fra Østfold og Ski. Det vil åpne for flere muligheter, det vil gjøre det lettere å velge jobber i andre byer og generelt gjøre pendlerlivet enklere” – Gunhild, Moss-Oslo-pendler gjennom mange år

Vi jobber for at det blir enda enklere å velge toget som transportmiddel til jobben. Foto: Bane NOR

Nye Drammensbanen

En viktig del av oppgraderingen av Drammenbanen er det som skjer på og rundt Drammen stasjon. Fra 2022 til 2025 vil stasjonen og området rundt få en skikkelig oppgradering, til glede for alle reisende her. Dette inkluderer at alle seks spor får plattform, og at hele stasjonsområdet, inkludert spor og plattformer, heves med 40 cm – som et tiltak mot eventuell flom.

Bybrua vil også bygges om, slik at den fører direkte til alle plattformene på stasjonen. Oppgraderingen av stasjonen er en del av prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, som vil sørge for flere avganger og mer punktlighet for reisende på Vestfoldbanen.

“Jeg pendler med tog fordi det er praktisk og nesten halvparten så dyrt som å kjøre bil. Med mindre forsinkelser blir det enklere for meg å bruke toget mer, ikke bare til og fra jobb, men også sosialt” – Henriette, pendler daglig mellom Drammen og Oslo

Et toppmoderne signalsystem

Et av våre mest fremtidsrettede prosjekter er oppgraderingen av signalanleggene i hele landet. Vi er nå i ferd med å gå over til et heldigitalt system som heter ERTMS. Dette står for European Rail Traffic Managing System og er et fellessystem for alle europeiske land. Dette prosjektet er faktisk det største digitaliseringsprosjektet i Norge og omfatter 4000 km med jernbane og 300 stasjoner.

Hittil leder Norge an i innførelsen av systemet og er det første landet som innfører det samme systemet i hele landet. Dette innebærer ett sentralt datasenter, ett signalsystem og ett traffikeringssystem som vil styre togtrafikken i hele Norge. Dette er et omfattende prosjekt som også krever ombygging av togene. Målet med å gå over til den heldigitale løsningen er at det vil bli færre forsinkelser og signalfeil og det å velge tog som fremkomstmiddel vil bli enda enklere i årene som kommer.

“Jeg elsker å ta toget, både til jobb og med familien. Jeg velger alltid toget fremfor bil hvis det er gunstig, og det vil bli enklere å velge toget mer hvis det blir mer forutsigbart og færre forsinkelser” - Stian, pendler ukentlig mellom Drammen og Oslo

Som en del av moderniseringsprosjektene oppgraderer vi flere stasjoner og ruster de for fremtiden. Foto: Bane NOR

Hvorfor gjør vi dette?

Å kontinuerlig investere i modernisering av jernbanen er å investere i en grønnere fremtid.

  • Ett moderne pendlertog fjerner 600 biler fra veien
  • Ett enkelt godstog gjør jobben til 30 trailere

Når vi belaster miljøet mindre, åpnes dørene for en fremtid hvor vi fortsatt kan reise, møtes og sende varer – så ofte vi vil.

For hver skinne vi legger, bygger vi et spor som tar bedre vare på verden rundt oss.

  

Derfor skal vi aldri stoppe å modernisere jernbanen.

Follobanen vil bedre pendlerhverdagen

Snart åpner Follobanen mellom Oslo og Ski. For de reisende betyr det flere tog og kortere reise.

Dette er «den nye» Middelalderparken

Når Norges lengste jernbanetunnel åpner i desember er også arbeidet i gang med en storstilt utvikling av «den nye» Middelalderparken i Oslo.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Dovrebanen: modernisering for kortere reisetid

Vi fortsetter og ruster opp Norges eldste bane slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Norge leder an på digital togsatsing

Norge leder an på digital togsatsing med det nye systemet "ERTMS". Slik skal vi oppgradere punktligheten for togtrafikken i hele Europa.

Stian pendler med Drammenbanen hver uke

Stian har pendlet mellom Drammen og Oslo i flere år. Vi har tatt en prat med han om opp- og nedturene med pendlerlivet og om moderniseringen av jernbanen.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en modernisering. Sammen med utbyggingsprosjekter skal ny teknologi blant annet sørge for bedre punktlighet for de som reiser.

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast