Dette er «den nye» Middelalderparken

Når Norges lengste jernbanetunnel åpner i desember er også arbeidet i gang med en storstilt utvikling av «den nye» Middelalderparken, som samlingspunkt og formidlingssted i Oslo.

Arbeidet med oppgraderingen av Middelalderparken er godt i gang, til glede for Osloboere. Foto: Henning Larsen, Rambøll / Bane NOR

På vei inn og ut av hovedstaden skal det godt gjøres å ikke legge merke til den snart 117 dekar (11 700 m²) store Middelalderparken ved Bjørvika i Oslo sentrum. Mest kjent er området kanskje for å ha huset flere gjennomføringer av den populære Øyafestivalen og for sine karakteristiske ruiner fra Middelalderen.

Siden 2014 har parken imidlertid stått fri for festivaler og det meste annet på grunn av arkeologiske undersøkelser, men fremover skjer det mye nytt over en kort periode.

Anleggsarbeid og arkeologiske utgravinger har pågått side om side gjennom mange år.

Foto: Kathrine Kjelland / Bane NOR

– Straks Follobanen åpner, åpnes også det som er Nordens lengste jernbanetunnel. Dette er en del av det største samferdsel- og infrastrukturprosjektet i moderne norsk tid. Den nye jernbanen vil halvere reisetiden for mange av de pendlende til og fra Ski og for alle som tar tog gjennom Blixtunnelen. Samtidig er arbeidet godt i gang med oppbygging av det grønne byrommet i Middelalderparken, som blir et av landets viktigste formidlingssteder, med unike kulturminner både over og under bakken, sier Stine Undrum, direktør for utbygging i Bane NOR.

Sju toppmoderne togspor plassert trygt under bakken

I kjølvannet av Follobaneutbyggingen har arkeologer utført de største arkeologiske utgravingene i hovedstaden på mer enn 100 år – og snart blir dette en historisk park for folk flest. Men aller først åpner den 20 kilometer lange tunnelen som er oppkalt etter den legendariske jernbanearkitekten og ingeniøren, Peter Andreas Blix. 

– Fra og med midten av desember vil det nær sagt døgnet rundt suse tog gjennom det som har fått navnet Blixtunnelen. I den nordre delen ved Oslo S har hele sju nye spor fått plass under Middelalderparken. Og siden sporene er samlet under bakken og området er ryddet, vil Middelalderparken få nærmere dobbelt så stort areal viet til beboere fra nært og fjernt, sier Undrum.

Blixtunnelen og Follobanen åpner 11. desember 2022. Da vil mange pendlere kunne merke de positive effektene av prosjektet fra første stund. Foto: Nicolas Tourrenc / Bane NOR

Bringer 1300-tallet tilbake til byen

Bane NOR bidrar blant annet til Middelalderparken i Oslo ved å tilbakeføre terrenget etter byggearbeidet med Follobanen, på en slik måte at det blir mest mulig likt slik det var i høymiddelalderen i år 1300.

Det er i samarbeid med Riksantikvaren, Byantikvaren og Oslo kommune at vi i Bane NOR har planlagt «den nye» Middelalderparken som formidlingssted for Oslos tidligere historie og nærpark for beboere i området.

Terrenget over jernbanen danner parkens høydedrag. Vi skal bygge et amfi med sitteplasser, en aktivitetsplass og gangveier der det var historiske streter i området, som blant annet huset to av hovedveiene under Middelalderen.

Dette er et av de over 100 skjelettene som er bevart fra utgravingen. Dette er trolig en mann i 20-årene fra 1400-tallet. Foto: Kathrine Kjelland / Bane NOR

– Den nye parken blir en klar kontrast til det moderne Bjørvika, Barcode, Munch og Operaen. Her kan folk koble av i naturlige og interessante omgivelser uten tegn til alle togene som kontinuerlig frakter reisende inn og ut av Oslo, noen meter under dem, sier Undrum.

Dette er Middelalderparken:

  • Som område utgjør Middelalderparken en stor del av den gamle Middelalderbyen Oslo.

  • Middelalderparken ble etablert i år 2000 da vannspeilet kom på plass for å illustrere hvor strandlinjen lå i ca. år 1300.

  • Middelalderparken var i årene 2001 – 2014 beliggenhet for den populære Øyafestivalen.

  • Inntil nå har sporområdene delt den øverste delen av parken i to. I reguleringsplanen for nye Follobanen ble det forutsatt at det skulle lages en plan for opparbeiding av Middelalderparken etter byggearbeidet, for å etablere et sammenhengende terreng gjennom Middelalderparken fra bebyggelsen i Oslo gate og ned mot vannspeilet i parken.
  • Bane NOR, Oslo kommune og Riksantikvaren har samarbeidet om planen for parken og fordelt tiltak og ansvar. Når Bane NOR er ferdig med sitt, tar kommunen over videreutvikling av parken.

  • Utbyggingen av Follobanen i og ved Middelalderparken har ført til de største arkeologiske utgravingene i hovedstaden på mer enn 100 år. Middelalderparken rustes opp, og målet er å gjenskape området slik det var på 1300-tallet – til glede for besøkende.

Follobanen vil bedre pendlerhverdagen

Snart åpner Follobanen mellom Oslo og Ski. For de reisende betyr det flere tog og kortere reise.

Dørene åpnes

4. okt. 2022 Dørene åpnes nå som Bane NOR moderniserer jernbanen med flere avganger og kortere reisetid. Les om alle oppgraderingene som kommer.

Norge leder an på digital togsatsing

Norge leder an på digital togsatsing med det nye systemet "ERTMS". Slik skal vi oppgradere punktligheten for togtrafikken i hele Europa.

Stian pendler med Drammenbanen hver uke

Stian har pendlet mellom Drammen og Oslo i flere år. Vi har tatt en prat med han om opp- og nedturene med pendlerlivet og om moderniseringen av jernbanen.

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Dovrebanen: modernisering for kortere reisetid

Vi fortsetter og ruster opp Norges eldste bane slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en modernisering. Sammen med utbyggingsprosjekter skal ny teknologi blant annet sørge for bedre punktlighet for de som reiser.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast