Sikkerhetskurs i Bane NOR

Før du kan jobbe på jernbanen må du gjennomføre sikkerhetskurs del 1, 2 og 3.

 English               Español               Italiano               Polskie               Deutsch

Arbeid i spor. Foto: Bane NOR

Sikkerhetskurs del 1: Arbeid i og ved spor 

Sikkerhetskurs del 2: Fareblind

Sikkerhetskurs del 3: Sikkerhet på prosjektet

  • Forkunnskaper: For å jobbe i og ved spor må du gjennomføre del 1 og del 2, før du kan ta del 3. I prosjekter som ikke er definert som arbeid i og ved spor, må du ha gjennomført del 2 før du kan ta del 3
  • Kursets gyldighet: Maksimalt 1 år. Det kan hende du må ta kurset på nytt hvis det skjer endringer i prosjektet
  • Om kurset: Prosjekter har egne sikkerhetskurs del 3

Trenger du hjelp?