Sikkerhetskurs i Bane NOR

Vi setter sikkerhet først i alt vi gjør og jobber kontinuerlig for at ingen skal bli skadet i forbindelse med arbeid på jernbanen. Derfor har vi laget sikkerhetskurs du må gjennomføre før du kan jobbe i og ved driftssatt jernbane eller på våre anleggsområder.

 English               Español               Italiano               Polskie               Deutsch

For å kunne jobbe i og ved driftssatt jernbane må du ha gjennomgått alle tre sikkerhetskursene til Bane NOR. Foto: Bane NOR

Sikkerhetskurset består av 3 deler:

Del 1: Arbeid i og ved spor 
Sikkerhetskurs del 1 er et krav til alle som skal jobbe i og ved driftssatt jernbane. Det vil si alt arbeid innenfor 2,5 meter fra nærmeste skinnestreng eller arbeid som kan komme i konflikt med togframføring eller i farlig nærhet av høyspentanlegget.
Kursets gyldighet: 1 år
Guide til innlogging til Sikkerhetskurs del 1

Del 2: Fareblind
Dette er et bransjespesifikt kurs og brukes av hele bygg og anleggsbransjen i Norge.
Bane NOR krever at alle som skal jobbe på Bane NORs anlegg skal gjennomføre kurset.
Kursets gyldighet: 2 år
Verdt å merke seg: Kurset er i regi av Munio AS og er et eksternt kurs. 
Registrer deg eller logg inn

Del 3: Sikkerhet i prosjektet
Omhandler konkret sikkerhetsinformasjon knyttet til ett spesifikt prosjekt. Noen prosjekter har flere sikkerhetskurs del 3, i tillegg har hver entreprise egne kurs.
Verdt å merke seg: Kurset må være gjennomført før du får starte opp arbeidet på prosjektet.
Kursets gyldighet: Kurset er gyldig inntil det er gjort endringer i prosjektet som fører til at forutsetningene for kurset endres, minimum årlig. Nytt prosjekt krever nytt kurs.
Forkunnskaper: For å jobbe i og ved spor må du gjennomføre del 1 og del 2 Fareblind før du kan ta sikkerhetskurs del 3. I prosjekter som ikke er definert som arbeid i og ved spor, må du ha gjennomført del 2 Fareblind før du kan ta Sikkerhetskurs del 3.

   

Registrer bruker

Sikkerhetskurs del 1 og sikkerhetskurs del 3 finner du i Bane NORs Kursportal. 
Informasjon om registrering av bruker, pålogging, og ofte stilte spørsmål finner du på vår informasjonsside.

   

Trenger du hjelp?