Instruktør med tilgang til kursportalen

Les mer om hva som gjelder for instruktører som skal ha tilgang til kursportalen

Instruktør med tilgang til portalen?  

Hvert år sender små og store virksomheter i jernbanesektoren sine ansatte på utdanning og kurs hos Bane NOR og/eller Norsk jernbaneskole. Vi har samlet kompetansetilbudet i en felles portal. 

Kursportalen legger til rette for økt standardisering og mindre spesialtilpasning, i tråd med Bane NORs mål om å behandle alle som benytter utdanningstilbudet, likt.  

Videoen under viser hvilke oppgaver som gjelder for deg som er instruktørs:

 

Alle instruktører med tilgang til kursportalen, vil kunne se: 

  • Oversikt over fullførte, pågående og planlagte aktiviteter 
  • Oversikt over deltakere og oppmøte  

Hva betyr kursportalen for kursdeltakere og jernbanevirksomheter? 

Ny kursportal betyr at alle som benytter seg av utdanningstilbudet til Bane NOR og Norsk jernbaneskole får tilgang til ett helhetlig system med felles kurskatalog. Gjennom tydelige varsler og et oversiktlig brukergrensesnitt, gir kursportalen bedre forutsetninger for den enkelte kursdeltaker - og for virksomheter - til å følge opp og planlegge opplæring. 

For mer informasjon, besøk våre informasjonssider for kursdeltakere og jernbanevirksomheter.