Informasjon til jernbanevirksomheter

Hvordan berører ny kursportal jernbanevirksomheter?

Hvert år sender små og store virksomheter i jernbanesektoren sine ansatte på utdanning og kurs hos Bane NOR og Norsk jernbaneskole. Vi harsamlet kompetansetilbudet i en felles portal.

Kursportalen legger til rette for økt standardisering og mindre spesialtilpasning, i tråd med Bane NORs mål om å behandle alle som benytter utdanningstilbudet, likt.

Hva må virksomheter gjøre?

Bane NOR oppfordrer alle jernbanevirksomheter til å:

  • Bli kjent med kursportalen, hva den betyr for egen virksomhet og egne ansatte. Under kan du se en video med informasjon om kursportalen.
  • Gi informasjon om kursportalen til egne ansatte, og veilede dem til informasjonssiden for kursdeltakere.
  • Sikre interne prosesser og godkjenningsrutiner for påmelding, oppdatering av relevant informasjon, og gjøre disse kjent for egne ansatte

Informasjon om læringsbrukere lagres i henhold til Bane NORs personvernerklæring og bestemmelsene i GDPR.

Kurskalender 2023

Alle påmeldinger til kurs i 2023 foregår i den nye kursportalen. Her finner du informasjon om kurskalender 2023. Kurskalenderen som oppdateres løpende i tråd med bransjens behov og etterspørsel . 

Står du fast?

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Hvis du fortsatt står fast, finnes også kontaktinformasjon til brukerstøtte.