Egentransport og sikkert arbeid med kjøretøy

Bane NOR Transport ivaretar egentransport og sikkert arbeid med kjøretøy i henhold til Bane NORs sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet.