Hvordan bli leverandør

Følg med i våre anskaffelsesplaner, TransQ og Doffin/TED

Bane NORs hovedkontor i Schweigaards gate 33, Oslo. Foto: Terje Borud / Bane NOR

TransQ

Du har mulighet til å registrere deg i kvalifikasjonsordningen og leverandørregisteret, TransQ, fortløpende. Hent registreringsmateriell her eller ved å henvende deg til TransQ Qualification, Achilles Information AB. Du må også betale en årlig kvalifikasjonsavgift. Det kan ta opptil 4 uker før en ny leverandør er registrert i TransQ. Achilles Information AB kunngjør også TransQ årlig på Doffin/TED.

Vi oppfordrer deg til å kontrollere at du er registrert under alle relevante vare-, tjeneste- og bygg- og anleggsarbeider som TransQ omfatter.

Vi vurderer kvalifisering av leverandører ut fra på forhånd fastsatte kvalifikasjonskrav og etablerer en tilbyderliste uten ytterligere kunngjøring. Vi kan også stille ytterligere kvalifikasjonskrav til leverandørene.

   

Doffin/TED

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor.

TED er den europeiske databasen for offentlige anskaffelser ved anskaffelser over EØS-terskelverdi.