Vil styrke samarbeidet med nye kontrakter

Vi utlyser nye kontrakter som skal styrke samarbeidet med entreprenør og våre konsulenter. Målet er å finne gode, bærekraftige løsninger sammen.

Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

De første samspillskontraktene blir utlyst for to prosjekter i Oslo-regionen. Arbeidet skal sørge for at nye tog kan kjøres mellom Spikkestad og Lillestrøm, og mellom Oslo og Ski. Jobben innebærer blant annet heving og forlengelse av plattformer på flere stasjoner.

– Dette er spennende prosjekter, der den rette entreprenøren vil ha stor mulighet til å påvirke løsningene som velges, sier prosjektdirektør for Utbygging Øst, Bettina Sandvin.

Jobber for gjensidig tillitt

Sandvin forteller at hun gleder seg til å starte arbeidet.

– Vi vil dra veksler på kompetansen til entreprenører og leverandørene våre. Vi ønsker et tettere samspill med dem, sier direktøren.

Omfanget av kontraktene er ikke endelig definert, men de vil gjelde tiltak på en rekke stasjoner. De nye togsettene skal etter planen fases inn i 2025/2026. Tiden er knapp, så det blir viktig med et sterkt fokus på fremdrift i prosjektet.

– Det er selvfølgelig utfordringer knyttet til å innføre en ny kontraktsform. Risikoen fordeles annerledes, rollefordeling kan være en utfordring, og kontraktspartene må ha den nødvendige kompetansen. Noe av det viktigste blir å jobbe for gjensidig tillit mellom partene. Vi skal bli enige om hvordan vi skal nå vårt felles prosjektmål, sier Bettina Sandvin.

Nye tider, nye kontraktsformer

Direktør for Kontrakt og marked i Bane NOR, Martin Rosenlund, forteller at det er flere grunner til at Bane NOR ønsker å utvide repertoaret av kontraktsformer. Han peker på at prosjektarbeidet har endret form etter at den nye avtalen mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet ble inngått. Dette gir Bane NOR større økonomisk handlefrihet, og større ansvar.

– Her trenger vi kompetansen til entreprenører og rådgivere for å sikre at vi gjennomfører tiltakene riktig, og får mest mulig jernbane for pengene, sier Rosenlund.

Han understreker at ikke alle framtidige totalentrepriser skal være samspillskontrakter, men at det er viktig for Bane NOR å skreddersy vår kontraktstrategi til hvert prosjekt.

– Det er en viktig oppgave for oss som en stor byggherre å lytte til markedet. Vi skal jobbe på nye og innovative måter, og har stor respekt for kompetansen til våre konsulenter og entreprenørene, sier Martin Rosenlund.