Markedsdialog om samspillskontrakt

Det skal tas i bruk nye togsett på lokaltogstrekninger i Oslo-området. Det innebærer at flere stasjoner må bygges om, og Bane NOR har gjennomført informasjonsmøte om prosjektet for potensielle leverandører. Se opptak fra møtet her.

Møtet ble gjennomført på Teams 17. februar 2023. Prosjektet og kontrakten ble presentert av prosjektdirektør Bettina Sandvin og prosjektsjef Martin Hove. Det var god deltagelse fra leverandørbransjen, og Sandvin og Hove fikk flere spørsmål. Du kan se svarene i videoen over.

Prosjektet forventer at kontrakten (totalentreprise med samspill) utlyses uke 8, men det kan ta noe lengre tid.

Presentasjonen som ble vist finner du nederst på denne siden.