Lyser ut kontrakt på storjobb i Hallingdal

Nye og moderne høyspenningsanlegg på hovedstrekningene er høyt prioritert. Nå står Bergensbanen for tur. Vi lyser vi ut oppdraget med å bygge nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Hønefoss – Haugastøl.

Illustrasjonsfoto: Bane NOR, Odd Roar Tjosevik

–Det eksisterende kontaktledningsanlegget på strekningen, ble bygget på begynnelsen av 1960-tallet.  Spenningskvaliteten er dårlig, og anlegget er preget av tidens tann, sier områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR.

Etterlengtet og viktig tiltak

–Utlysningen av konkurransen om å bygge et nytt og moderne kontaktledningsanlegg med autotransformatorer på den 180 km lange strekningen gjennom Hallingdal, markerer starten på et etterlengtet og viktig tiltak som vil gi mulighet for å kjøre flere gods- og persontog på Bergensbanen, fremholder Dæmring.

Ifølge områdedirektøren vil det nye anlegget bygge på kjent og velprøvd teknologi. –Vi har svært positive erfaringer med effekten av tilsvarende anlegg som bl.a. er bygget på Ofotbanen, Kongsvingerbanen og Drammenbanen. I tillegg er vi godt i gang med å bygge ut tilsvarende anlegg på Sørlandsbanen, sier Dæmring.

Færre feil og forsinkelser

–Erfaringene viser at nye og moderne anlegg av denne typen, gir reduserte vedlikeholdskostnader. Nye anlegg er samtidig mindre sårbare og utsatt for tekniske feil som fører til forsinkelser og stans i togtrafikken med de konsekvenser det har for reisende og næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Todelt prosjektgjennomføring

–Konkurransen om å bygge nytt kontaktledningsanlegg mellom Hønefoss og Haugastøl, består av to totalentrepriser. Den ene omfatter delstrekningen Hønefoss-Nesbyen, den andre omhandler delstrekningen Nesbyen-Haugastøl, forklarer Dæmring. Prosjektet finansieres over Bane NORs budsjett for strategisk fornyelse. Byggestart er planlagt i 2024, og prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2027.

Fokus på bærekraft og ytre miljø

I forkant av kontrakten som nå skal lyses ut, har Bane NOR lagt stor vekt på tett og god dialog med markedet.

–I august i fjor inviterte vi til markedsdialog. I møtene med potensielle tilbydere, presenterte vi prosjektet, og fikk verdifulle innspill og tilbakemeldinger som har vært svært nyttige i det videre planarbeidet, forklarer kontraktrådgiver Anne-Marie Gleditsch Grønner, og røper at viktige temaer som bærekraft og ytre miljø ble viet særlig stor oppmerksomhet i møtene med bransjeaktørene.

-I nært samarbeid med entreprenørene som blir valgt, skal vi aktivt jobbe for bærekraftige løsninger i prosjektet. Det ser vi frem til, avslutter områdedirektør Tony Dæmring.

Ved spørsmål om anskaffelsen, kontakt:

Anne-Marie Gleditsch Grønner
Kontraktrådgiver
Mobil:482 71 054
E-post: anne-marie.gleditsch.gronner@banenor.no