Aktuelt for leverandører

 • Velkommen til markedsdag for Østlands-området

  Bane NOR har flere kontrakter i østlandsområdet som skal ut på markedet i løpet av året som kommer. Prosjektdirektør Bettina Sandvin inviterer derfor til digital markedsdag for prosjektområde Utbygging Øst 30. mars.

  Bildet av Bane NOR-ansatte i arbeidsklær. Bildet lenker til artikkel om markedsdag for nye kontrakter i østlandsområdet.
 • Lyser ut kontrakt på storjobb i Hallingdal

  Nye og moderne høyspenningsanlegg på hovedstrekningene er høyt prioritert. Nå står Bergensbanen for tur. Vi lyser vi ut oppdraget med å bygge nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Hønefoss – Haugastøl.

 • Søker entreprenør til samspillskontrakt

  Bane NOR har kunngjort konkurranse om totalentreprise med samspill for prosjektet Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski. Prosjektet omfatter tiltak på 8 stasjoner i Oslo-området.

  Illustrasjon av nye, moderne tog som skal settes i trafikk
 • Markedsdialog om samspillskontrakt

  Det skal tas i bruk nye togsett på lokaltogstrekninger i Oslo-området. Det innebærer at flere stasjoner må bygges om, og Bane NOR har gjennomført informasjonsmøte om prosjektet for potensielle leverandører. Se opptak fra møtet her.

 • Tilbudskonferanse om samspillskontrakt

  Det skal tas i bruk nye togsett på lokaltogstrekninger i Oslo-området. Det innebærer at flere stasjoner må bygges om, og Bane NOR inviterer nå til tilbudskonferanse om prosjektet.

 • Søker rådgiver til Brynsbakken

  Bane NOR har startet arbeidet med reguleringsplan for prosjektet Retningsdrift Brynsbakken. I den anledning søker vi nå en rådgiver.

  Illustrasjonsbilde over hvordan det kan bli i Brynsbakken.
 • – Målet er å gi alle en tryggere arbeidsdag

  Godkjenningsordningen for alle som leverer sikkerhetstjenester i jernbaneprosjekter, gjelder fra nyttår. – Det handler om å gi fagfolk mer kunnskap og forståelse for sikkerhet, slik at de kan stanse arbeidet ved sikkerhetsrisikoer, sier Sverre Kjenne.

 • Godkjenningsordningen er evaluert

  Godkjenningsordning for sikkerhetsfunksjoner ble innført i mars i år, og er nå evaluert gjennom dialogmøter med virksomheter og internt i Bane NOR.

 • Markedsdialog om samspillskontrakter

  Bane NOR skal utlyse to kommende totalentrepriser med samspill. I den forbindelse er det gjennomført informasjonsmøte og markedsdialog med leverandører.

  Illustrasjon av videokonferanser.
 • Ønsker krav og lover handling

  Bærekraft i et jernbaneperspektiv var tema på Bane NORs leverandørdag. – Se helhetlig på utslipp, og la oss ta ansvar for kuttene, var budskapet fra entreprenørene.