Bane NORs traineeprogram

Vil du være med å skape fremtidens jernbane?

Jorun Eline Rennan er konserntrainee i Bane NOR og har praksismoduler forskjellige steder i foretaket for å bli kjent med bredden i konsernet. Fotograf: Aksel Jermstad

Bane NOR er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, planlegge og bygge ny jernbane, styre togtrafikken, og forvalte og utvikle jernbaneeiendom. Vi legger grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og tilrettelegger for kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods.

Hverdagen i Bane NOR kan være hektisk, men består av kolleger med godt humør, stort engasjement og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Et program for deg som er nyutdannet

Traineeprogrammet i Bane NOR er ment for nyutdannede eller nyutdannede med kort yrkeserfaring. Hovedmålsettingen er at du skal bli kjent med forskjellige sider av vår virksomhet og få innsikt i hvor komplekst og spennende det er å planlegge, bygge og drifte jernbanen.

Læring skjer gjennom tre praksismoduler på ulike steder i Bane NORs organisasjon, og du blir kjent med mennesker både hos oss og hos våre samarbeidspartnere. Som trainee i Bane NOR har du muligheten til å bygge et stort faglig nettverk.

Vi har to utdanningsretninger i traineeprogrammet vårt:

1. konserntrainee – I programmet konserntrainee er målet å ha praksismoduler og hospiteringer i størst mulig grad på tvers i Bane NOR for å bli kjent med forskjellige deler av virksomheten. Her er det åpent hvilken rolle du går inn i etter fullført traineeprogram, om du ønsker å utvikle deg til en fagspesialist eller mot en fremtidig lederrolle.

2. prosjektledelse - I programmet prosjektledelse vil du ha praksismoduler på tvers av store og små prosjekter i plan- og byggefase. Du opparbeider kompetanse på jernbaneprosjekter, som er veldig spennende og komplekse, og på ulike prosjektfaser. Målet er å forberede deg for en fremtidig lederrolle i et Bane NOR prosjekt.

Fakta om Bane NORS traineeprogram

  • Vi ønsker kandidater som er motivert for å lære og utvikle seg mot en lang karriere for fremtidens jernbane
  • Som trainee blir du fast ansatt med lønn fra første dag
  • Du må kunne snakke og skrive flytende norsk
  • Programmet varer i halvannet år
  • Du har tre praksismoduler med personlig veileder og noen korte hospiteringer underveis
  • Du får en personlig mentor som følger din faglige og personlige utvikling gjennom hele programmet
  • Du blir en del av Bane NORs store traineenettverk med faglige og sosiale aktiviteter 
  • Etter traineeprogrammet har du muligheten til å videreutvikle deg mot ledelse, prosjektledelse eller en rolle som fagspesialist

Neste søknadsfrist

Vi har en traineestilling til Asset Management ute med søknadsfrist 26. februar 2023 og oppstart i Bane NOR i august 2023. Dette er en stilling som konserntrainee. Les mer på lenken over!

For de andre stillingene til 23-kullet (som starter i Bane NOR i august 2023) er søknadsfristen allerede ute. Vi kunngjør nye traineestillinger i september 2023 til 24-kullet (med oppstart i Bane NOR i august 2024) .

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet i Bane NOR. Ved spørsmål ta gjerne kontakt på mail: marie.lodrup.svensli@banenor.no

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet. (Foto: Bane NOR)