– Tør å ta utfordringen!

Johanna Öster er en leder som gir klare råd til de som kommer etter - og har selv mange forbilder som hun lar seg inspirere av.

Johanna Öster har vært leder innen HMS og bærekraft i forskjellige stillinger. I dag er hun sjef for sikkerhet og kvalitet i Bane NORs Drift- og teknologidivisjon. Her er hennes svar på våre fem lederspørsmål:

Hva er din viktigste egenskap som leder? 

Det er å være samlende og opptatt av å finne effektive løsninger.  

Kan du gi et godt råd til en som er ti år "etter" deg i karrieren, og som ønsker en lederstilling? 

  • Tør å ta utfordringen når den byr seg!  
  • Stol på egne ferdigheter 
  • Velg dine kamper 
  • Bruk nettverket ditt 

Kan du fortelle om en feil du har gjort, og hva du lærte av den? 

Alle gjør ting de kan lære av – og det har jeg flust av opplevelser av. Det er ikke unikt for ledere. Det viktigste er å kunne si «jeg tok feil» eller «dette trenger jeg hjelp til».  

Hva tror du er årsaken til at det generelt er færre kvinnelige toppledere? 

Svaret er i alle fall veldig sammensatt der mange faktorer bidrar, men det er interessant å følge med i debatten. 

Har du hatt, eller har du, et forbilde, og kan du fortelle litt om hvorfor nettopp denne personen ble det?  

Nei, ikke en, det er mange som jeg blir inspirert av. Felles for mine «forbilder» er at de gjennom klokskap balanserer autoritet med å inspirere de rundt seg til å yte det beste for å nå målene.