Tilleggstjenester

Dersom Bane NOR yter noen av tilleggstjenestene som er beskrevet i jernbaneforskriften § 4-4, skal Bane NOR yte disse til jernbaneforetak dersom jernbaneforetak søker om dette.

For å få tilleggstjenester som ytes av andre enn Bane NOR, må jernbaneforetak henvende seg til den som yter tjenesten.

Bane NOR er som infrastruktureier pålagt å kjøpe energi til togframføring og selge denne energien videre til togselskapene til kostpris.

Tilleggstjenester i Network Statement

Strøm til Togframføring

Togvarmeposter